Design Forum Date 2021

Asiakaskokemus muutoksessa

 

Maailma on muuttunut. Muotoilu auttaa yrityksiä ymmärtämään muutoksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Se auttaa tulkitsemaan ne konkretiaksi, esimerkiksi vastaamalla kysymykseen, millaisia tulevaisuuden tuotteiden ja palvelujen tulisi olla.

Share This