Arctic Art & Design Labs

Luovaa Lappia lujittamassa

ARCTA – Arctic Art & Design Labs on Rovaniemellä, Napapiirillä sijaitseva arktinen muotoilukeskus, joka rakentuu Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan osaamisen, tilojen ja verkostojen ympärille.

Tarjoamamme palvelut on suunnattu erityisesti pohjoisen startup- ja pk-yrityksille sekä julkisia palveluja tuottaville organisaatioille tuotekehityksen alkuvaiheeseen. Teemme kuitenkin todella paljon myös niin kansallista kuin kansainvälistäkin yhteistyötä. Muotoilua tuottaville yrityksille tarjoamme käytännön tukea muotoilupalvelujen kehittämiseen liiketoimintana mm. monipuolisen osaajaverkoston, muotoilun paja- ja laboratoriotilojen sekä startup-toimitilojen muodossa.

arcta

Tarjoamme matalan kynnyksen muotoilupalveluja muun muassa:
palvelumuotoilun – audiovisuaalisen median – graafisen suunnittelun – 
sisustus- ja tekstiilimuotoilun – teollisen muotoilun – vaatetussuunnittelun – sekä kuvataiteen tarpeisiin.

 

Sinco – palvelumuotoilun laboratorio

Palvelumuotoilu on Lapin yliopiston kansainvälisesti arvostettu erityisosaaminen. Taiteiden tiedekunnassa kehitetty Sinco-laboratorio on oiva esimerkki ylopiston edelläkävijyydestä.

 

SINCO Service Innovation Corner on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa kehitetty palvelumuotoilun laboratorio, joka tarjoaa käytännönläheisen kehittämistavan palvelumuotoiluun, yhteiskehittämiseen ja käyttäjälähtöiseen kehittämistoimintaan. Konsepti yhdistää innovatiivisen ympäristön ja menetelmiä sekä digitaalisavusteisia työkaluja, jotka mahdollistavat kokonaisvaltaisen palvelujen sekä tuotteiden, järjestelmien ja prosessien tehokkaan kehittämisen yhdessä paikkaa.

Perustamisestaan vuodesta 2009 lähtien, SINCO:a on hyödynnetty lukuisissa kehittämisprojekteissa yhdessä kansallisten ja kansainvälisten yritysten sekä julkisten organisaatioiden kanssa. SINCO on palvellut myös vientituotteena toimiessaan roolimallina monille vastaaville ympäristöille, joita on kehitetty maailmanlaajuisessa yhteistyössä.

Lapin yliopiston SINCO – palvelumuotoilukonseptista vientituote.

ARCTIC DESIGN WEEK / BUSINESS ROVANIEMI
Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi, Finland
info@arcticdesignweek.fi
+358 40 135 0361

Design by Seven-1