Vastuullisuus KESKIÖSSÄ

Arctic Design Week ja Arctic Snowy Owl

 

Arktisen alueen vastuullinen kehittäminen muotoilun avulla

Olemme huolissamme arktisesta alueesta. Globaalisti.
Haluamme auttaa arktista aluetta menestymään, siksi haluamme edistää kestävää kehitystä ja eettisesti toteutettua arktista muotoilua.

Uhanalainen tunturipöllö, Arctic Snowy Owl, on osa haavoittuvaa arktisen herkkää ekosysteemiä. Tämä kaunis vaelluslintu on Arctic Design Weekin, maailman pohjoisimman muotoilutapahtuman tunnus. Se kertoo viisaasta ja vastuullisesta, käytännöllisyyttä arvostavasta arktisesta muotoilusta.

Voit tutustua arktiseen tunturipöllöön täältä:

Vastuullisuus ohjaa toteutusta

Vastuullisuus ei ole ainoastaan ympäristökysymys vaan se on osa myös yritys-, työntekijä- ja yhteisövastuullisuutta.

Arctic Design Week valitsee yhteistyökumppaneiksi toimijoita, joille vastuullisuus on toiminnan lähtökohta. Synnytämme keskustelua muotoilusta ja sen vastuullisuudesta vuosittain vaihtuvilla viikon teemoilla. Seminaareissa olemme luopuneet paperisista aineistoista ja puhujalahjoista. Arctic Design Week mainosmateriaali uusiokäytetään niin pitkälle  kuin mahdollista.

hiilipörssi.fi kumppaniksi

Arctic Design Week solminut yhteistyön Hiilipörssin kanssa, kohteena Pohjois-Suomen soiden ennallistaminen.

 

Kuluttajavalinnat

Viikon aikana vastuullisuus näkyy monipuolisesti myös eri tapahtumissa, joissa esittelemme kuluttajille mm. ympäristöystävällisiä ja vastuullisia tuotteita ja palveluja. Arctic Design Weekin yhteistyöravintolat panostavat paikallisuuteen, lähiruokaan sekä ympäristöystävällisiin valintoihin.

Paikalliset yhteisöt

Arctic Design Week tarjoaa paikallisille harrastus- ja järjestötoimijoille matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuden tapahtumaviikkoon. Esittelemme luovien alojen harrastusmahdollisuuksia sekä yritystoimintaa.

Rovaniemi – kiertotalouden edelläkävijäkaupunki

Rovaniemi haluaa kehittyä arktiseksi kärkiosaajaksi ja esimerkkikaupungiksi kiertotalouden osalta. Kiertotaloudella tavoitellaan taloutta, jossa kerran synnytetty tuote tai arvo olisi mahdollista hyödyntää hallitusti useaan kertaan. Kiertotalouden avulla mahdollistetaan myös uudenlainen liiketoiminta.

 

Muotoilufoorumeiden vastuullisuus

Olemme luomassa Arctic Design Weekin vastuullisuutta edistäviä käytänteitä ja toimintamallia. Tavoitteenamme on toteuttaa muotoilufoorumit mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä. Olemme kehittämässä myös kompensaatio-perusteista toimintamallia, josta kerromme lisää lähiaikoina.

Arctic Design Weekin konferenssien käytännöt ympäristön säästämiseksi:

 • Emme jaa tapahtumissa puhujalahjoja. Lahjojen jakaminen kompensoidaan paikallisilla elämyspalveluilla.
 • Olemme luopuneet paperimateriaalin jaosta konferensseissa. Kaikki vieraille ja henkilökunnalle tarkoitettu materiaali on saatavilla sähköisessä muodossa.
 • Olemme luopuneet muovipullojen käytöstä foorumeissa.
 • Emme myy yksittäispakattuja tuotteita.
 • Tarjolla on vain puisia kyniä.
 • Henkilökunnan perehdyttäminen vastuullisuusperiaatteista on osa toimintaamme.
 • Pohjoisen kulttuurin tuominen esille tapahtumassa on keskeisessä osassa konferenssialueella.
 • Pyrimme tehokkaampaan pakkaamiseen, kuljetukseen ja materiaalien minimikäyttöön.
 • Konferenssipaikka on julkisten liikennepalveluiden saavutettavissa.
 • Pyrimme kehittämään vastuullisuuden mittareita tuleville vuosille.
 • Kaikissa markkinointiviestinnän materiaaleissa käytetään paperimateriaali on SCF-sertifioitua.

Konferenssin aikaiset tarjoilut ja vastuullisuus:

 • Tarjoilu on tilattu paikalliselta Kulttuuritalo Korundilta.
 • Ruuan vastuullisuus tuodaan esille seminaarissa.
 • Kahvi ja tee ovat luomua ja/tai Fair Trade tuotantoa.
 • Tapahtumaa varten ei tilattu tai muuten tuotettu kalusteita tai kasveja.
 • Pöytäkoristeissa on otettu vastuullisuus huomioon.
 • Tarjoilussa ei käytetä kertakäyttöisiä tuotteita.
 • Osallistujamäärä on vahvistettu ennakkoon, jolloin ennakko suunnittelu vähentää syntyvää hävikkiä.