AdvisorY board

Neuvoa antava asiantuntijaelin

linjaa arctic design weekin tulevaisuutta

Arctic Design Weekin neuvoa antavana asiantuntijaelimenä toimii Advisory Board, jonka toiminta käynnistettiin syksyllä 2019

Advisory Board linjaa Arctic Design Weekin strategiaa, auttaa luomaan kehittämistavoitteet ja -toimenpidesuunnitelmat. Advisory Board päättää muotoilupalkintojen valintakriteereistä sekä nimeää voittajat.

 

Advisory board kokoonpano

Advisory Board jäseniksi on kutsuttu seuraavat:

 • Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen, Rovaniemen kaupunki
 • Rehtori Antti Syväjärvi, Lapin Yliopisto
 • Varadekaani Jonna Häkkilä, Lapin Yliopisto, Taiteiden tiedekunta
 •  Rehtori Riitta Rissanen, Lapin Ammattikorkeakoulu
 • Elinvoimajohtaja Jukka Kujala, Rovaniemen kaupunki
 • Puheenjohtaja Bureau of European Design Association Päivi Tahkokallio, BEDA
 • Asiamies Elsi Malkki, Lapin Kauppakamari
 • Rahoituspäällikkö Risto Lustila, Business Finland

rooli ja tehtävät

 1. Viimeistelee ja vahvistaa ADW PTS liiketoimintasuunnitelman: palvelutehtävä kaupungille, yliopistolle ja ammattikorkeakoululle
 2. Tekee ehdotukset Partnership -yhteistyötahoista ja muodoista
 3. Päättää vuosittaisista Arctic Design Week teemoista ja konseptisisällöistä
 4. Päättää Award-valintakriteereistä ja eri palkintojen saajista
 5. Nimeää vuosittaiset Design Ambassadorit  

arktinen ekosysteemi

Lappiin ja Rovaniemelle on muodostunut merkittävä arktiseen alueeseen erikoistuneita toimijoita ja organisaatoita.  Arktisen ekosysteemin muotostavat arktiseen muotoiluun erikoistunut tiede- ja taideyliopisto Lapin yliopisto, arktiseen tutkimukseen erikoistunut Arktinen keskus, kylmäteknologiaan erikoistunut Lapin Ammattikorkeakoulu ja Arctic Design Capital -arktinen pääkaupunki Rovaniemi. 

ARCTIC DESIGN WEEK / BUSINESS ROVANIEMI
Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi, Finland
info@arcticdesignweek.fi
+358 40 135 0361

Design by Seven-1