Vastuullisuus keskiössä

Arctic Design Week ja Arctic Snowy Owl

 

Arktisen alueen vastuullinen kehittäminen muotoilun avulla

Olemme huolissamme arktisesta alueesta. Globaalisti.
Haluamme auttaa arktista aluetta menestymään, siksi haluamme edistää kestävää kehitystä ja eettisesti toteutettua arktista muotoilua.

Uhanalainen tunturipöllö, Arctic Snowy Owl, on osa haavoittuvaa arktisen herkkää ekosysteemiä. Tämä kaunis vaelluslintu on Arctic Design Weekin, maailman pohjoisimman muotoilutapahtuman tunnus. Se kertoo viisaasta ja vastuullisesta, käytännöllisyyttä arvostavasta arktisesta muotoilusta.

Tunturipöllölle perustettiin heinäkuussa 2021 Euroopan eläintarhaliiton  ylläpitämä EEP-suojeluohjelma, jota johtaa Korkeasaaren eläintarha. Suojeluohjelman tarkoitus on ylläpitää tervettä ja geneettisesti monimuotoista tarhakantaa tunturipöllöistä, jotta lajia voidaan alkaa palauttamaan luontoon  eläintarhoista, jos lajin kanta pienenee entisestään. 

Voit tutustua arktiseen tunturipöllöön täältä:

Vastuullisuus ohjaa toteutusta

Vastuullisuus ei ole ainoastaan ympäristökysymys vaan se on osa myös yritys-, työntekijä- ja yhteisövastuullisuutta.

Arctic Design Week valitsee yhteistyökumppaneiksi toimijoita, joille vastuullisuus on toiminnan lähtökohta. Synnytämme keskustelua muotoilusta ja sen vastuullisuudesta vuosittain vaihtuvilla viikon teemoilla. Seminaareissa olemme luopuneet paperisista aineistoista ja puhujalahjoista. Arctic Design Week mainosmateriaali uusiokäytetään niin pitkälle  kuin mahdollista.

Ympäristölupaus

Arctic Design Weekin toiminnassa vastuullisuus on pääteema ja sisältötuotantoa ohjaava arvo. Arctic Design Week haluaa auttaa arktista aluetta menestymään ja siksi haluamme edistää kestävää kehitystä ja eettisesti toteutettua toimintaa.  ADW haluaa edistää vastuullisten brändien esiin nousua sekä kantaa vastuuta sosiaalisista, taloudellisista, ekologisista ja kulttuurillisista vaikutuksista. 

Tämä ympäristölupaus noudattaa vastuullisia ja kestäviä käytänteitä toiminnassamme, perustuen mitattaviin vastuullisuus tavoitteisiin. Olemme sitoutuneet ympäristösertifikaatin myötä huomioimaan ympäristövastuumme sekä kestävän kehityksen arvot ja käytänteet entistä paremmin toiminnassamme. Sitoudumme selvittää tapahtumamme hiilijalanjäljen sekä kompensoimaan sen pohjoisen luonnon hyväksi.

hiilipörssi.fi kumppaniksi

Arctic Design Week solminut yhteistyön Hiilipörssin kanssa, kohteena Pohjois-Suomen soiden ennallistaminen.

 

Kuluttajavalinnat

Viikon aikana vastuullisuus näkyy monipuolisesti myös eri tapahtumissa, joissa esittelemme kuluttajille mm. ympäristöystävällisiä ja vastuullisia tuotteita ja palveluja. Arctic Design Weekin yhteistyöravintolat panostavat paikallisuuteen, lähiruokaan sekä ympäristöystävällisiin valintoihin.

Paikalliset yhteisöt

Arctic Design Week tarjoaa paikallisille harrastus- ja järjestötoimijoille matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuden tapahtumaviikkoon. Esittelemme luovien alojen harrastusmahdollisuuksia sekä yritystoimintaa.

Rovaniemi – kiertotalouden edelläkävijäkaupunki

Rovaniemi haluaa kehittyä arktiseksi kärkiosaajaksi ja esimerkkikaupungiksi kiertotalouden osalta. Kiertotaloudella tavoitellaan taloutta, jossa kerran synnytetty tuote tai arvo olisi mahdollista hyödyntää hallitusti useaan kertaan. Kiertotalouden avulla mahdollistetaan myös uudenlainen liiketoiminta.