Mikä on Arctic Design week

maailman pohjoisin muotoilu- ja vaikuttajafoorumi sekä kaupunkifestivaali

Arctic Design Weekin tehtävänä on edistää pohjoisen muotoilu-, TKI-osaamista ja  elinkeinoelämää sekä inspiroida muotoilijoita, yrittäjiä ja toimijoita, opiskelijoita, tieteen ja taiteen tekijöitä. Arctic Design Week elävöittää kaupunkikulttuuria paikallisin erikoisuuksin.

Jo 14. kerran järjestettävää arktiseen muotoiluun erikoistunutta tapahtumaa, Arctic Design Weekiä 2022  ollaan kehittämässä kansainvälisten konseptien mukaisesti entistä enemmän elinkeinoelämää ja kaupunkilaisia palvelevaksi, kohti muotoilun ostajien, myyjien, kehittäjien ja asiakkaiden vastuullisuutta edistävää kauppa- ja kohtaamispaikkaa.

”Muotoilu on merkityksellisen muutoksen ja paremman menestyksen voima. Siksi Arctic Design Week konseptin tulee palvella yrityksiä ja yhteisöjä kestävien ja vastuullisten menestystarinoiden luomisessa ja TKI toiminnan toteuttamista.” sanoo Arctic Design Weekin tuottaja, KTM Taina Torvela.

Vuoden 2022 pääteema

INSPIRING AWARENESS

Maailma muuttuu nopeasti ja ihmisten käyttäytymisen sen myötä. Tietoa tarvitaan, sitä tuotetaan, jaetaan ja käytetään, mutta osataan olla hyödyntämättäkin. Paljon on myös disinformaatiota ja riittämätöntä kokonaisymmärrystä. 

 

Arctic Design Week 2022 keskustelee kanssasi siitä, miten voimme hankkia, tuottaa, havainnoida sellaista tietoa, joka edistää ymmärrystämme sekä onnistunutta ja kestävää muotoilu- ja kehitystyötä.

Tarvitsemme lisää tutkittua tietoa, analysointia, ennakointia ja proaktiivisuutta, jotta perustaisimme kehittämistyön kestävyyteen ja toimivan kilpailukyvyn pohjalle. Kysymys on,  miten sen teemme. Innovoijia, muotoilijoita, tutkijoita ja monia muita tarvitaan.  

 

Missiona arktisen alueen menestys muotoilun avulla

Arctic Design Weekin palvelutehtävänä on profiloida ja promota arktisen muotoilun osaajia, toimijoita ja aluetta.

Koko Arktisen alueen vaikuttaja-areena

Arctic Design Weekin visiona on kasvaa ja kehittyä koko arktisen alueen merkittävimmäksi vaikuttaja- ja muotoilufoorumiksi sekä kaupankäyntiä edistäväksi Design Expoksi. 

Arktista Vimmaa kulttuurifestivaali

Arctic Design Weekin ohjelmistoon kuuluvat jatkossa entistä vahvemmin eri kulttuuritoimijoiden ohjelmistot. Ohjelmasisällöt on tarkoitettu puhuttelemaan niin kotimaisia kuin ulkomaisia matkailijoita, joille ADW ohjelmasisällöt on tuotteistettu helposti ostettaviksi mm. paikallisten hotellien kautta.

ARKTISEN ALUEEN VASTUULLINEN KEHITTÄMINEN MUOTOILUN AVULLA

 

 Arctic Design Week toimii aktiivisena ajankohtaisten vastuullisten teemojen esiin nostajana ja keskustelun käynnistäjänä. Kun vaaditaan yhteiskunnallisia ja yhteisön tekoja, Arctic Design Week nostaa ne esiin ja julkisen keskustelun kohteeksi. 

 

ARKTINEN EKOSYSTEEMI

 

Arctic Design Week vahvistaa arktista ekosysteemiä, tunnettua ja vetovoimasta arktista osaamista, tieteen, taiteen ja tutkimuksen areenaa. 

 

ÄÄRI Arctic Design Expo 2021

 

Arctic Design Week on arktisen alueen kauppapaikka: laadukas arktisen alueen tuotteiden ja palveluiden myynti- ja messutapahtuma. ÄÄRI -Arctic Design Expo tarjoaa näyttävän Fashion Shown sekä Arctic Launching Stagen laadukkaille tuotteille ja palveluille. 

ÄÄRI Expon tuottajana toimii Pohjois-Suomen Messut. Kiinnostuneille näytteilleasettajille löytyy lisätietoa osoitteessa pohjois-suomenmessut.fi 

 

Muotoilukilpailut kilpailukyvyn edistäjänä

 

Arctic Design Weekin muotoilukilpailut tarjoavat yrityksille mahdollisuuden hyödyntää muotoilutoimijoiden ja opiskelijoiden osaamista yritysten kilpailukyvyn edistämisessä.

Award Night -tapahtumassa julkistetaan Vuoden arktinen muotoiluintensiivinen yritys 2021, Vuoden Muotoilijayritys 2021, Vuoden arktisen muotoilun opiskelija 2021 sekä Vuoden Vastuullinen Ravintola 2021. Arktisen Muotoilun Elämäntyö -huomionosoitus jaetaan pitkäjänteisestä ja uraauurtavasta työstä, jossa muotoilu on keskeisessä roolissa.

MATKAILIJOILLE PAIKALLISIA MUOTOILU- JA KULTTUURIELÄMYKSIÄ

 

Arctic Design Week ohjelmasisällöt on tuotteistettu kotimaisille ja ulkomaisille matkailijoille helposti ostettavaksi ja koettavaksi. 

 

Discover Your own local Arctic Passion -viestillä palvellaan kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita mm. Arctic Passion -mobiilisovelluksella.

#muotoiluhaasteet

 

Arctic Design Week on aktiivinen muotoilukeskustelun käynnistäjä ja ylläpitäjä. Ympäri vuoden ADW haastaa eri organisaatioita ja yrityksiä nostamaan esiin muotoiluratkaisujaan.

 

Osana World Design Weeks verkostoa

Vuonna 2009 perustettu Arctic Design Week on laajan World Design Week -verkoston maailman pohjoisin muotoilutapahtuma.