Pohjoisen inspiroivassa suunnitteluympäristössä syntyy kansainvälisiä menestystarinoita

Muotoilusta

Muotoilu on merkityksellisen muutoksen ja paremman menestyksen voima.  Se auttaa uusiutumaan sekä löytämään käytännönläheisiä toimivia ratkaisuja, toimintamalleja, tuotteita ja palveluja. Muotoilun strategisella käytöllä tähdätään kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kasvuun.

Muotoilu kattaa laajan kirjon eri muotoilun sektoreita, joilla eri alan ammattilaiset tietoon ja asiakasymmärrykseen pohjautuen luovat uutta ja kestävää.

Muotoilu on osa arkea ja juhlaa. Elämän eri osa-alueita. Yhteiskuntaa, yrityksiä ja organisaatioita, yksityisiä ja ammattilaisia auttava toimintamalli, jolla kehitetään ja parannetaan yhteisöjä, ympäristöjä, tuotteita ja palveluita.

Muotoilu kuuluu kaikille. Se koskettaa kaikkia.

Arktinen muotoilu

Arktisen muotoilun tehtävä on tukea arktisen alueen kestävää kehittämistä. Arktinen muotoilu on työkalu yritysten tuotteiden, palveluiden ja strategioiden kehittämiselle ja kasvavassa määrin työkalu julkisen sektorin palveluiden ja strategioiden kehittämiselle. Arktisen muotoilun asiantuntijoille arktisen alueen erityislaatuisten kulttuurien ja ympäristön tunteminen ovat vastuullisen suunnittelun lähtökohta.

Arktisissa oloissa tärkeitä, arkea helpottavia tuotteita ovat mm potkukelkka, kuksa, karvakenkä ja lumilapio. Yhä useammin arkea helpottavat digitaaliset palvelut kuten etäterveyspalvelut.

Muotoiluhaaste

Muotoiluhaasteen tavoitteena on laajentaa muotoilua käsitteenä ja hyödyntämiskeinona yrityksissä. Muotoiluhaasteiden avulla synnytetään ja käynnistetään yleistä keskustelua muotoilusta, sekä tuodaan esille muotoilua arjessa.

Muotoiluhaasteella tavoitellaan organisaatioita muutoksessa, yrityksiä kasvuvaiheessa ja uuden edessä sekä kaupungin päätöksien avaamista kansalaisille konkreettisista näkökulmista.

Tutkittua

Arctic Design Week tuo esille myös muotoiluun liittyvää tutkimusta ja tutkimustulosten menestyksellistä hyödyntämistä liike-elämässä.

Rovaniemellä tuotetaan myös arktiseen liittyvää kansainvälistä tutkimustietoa.