JÄRJESTÄJÄT

Arctic Design Weekin järjestäjinä toimivat Rovaniemen kaupunki ja Lapin Korkeakoulukonserni.

ROVANIEMI

Rovaniemi on turvallinen ja elinvoimainen kaupunki puhtaan luonnon keskellä. Kaupunki on kasvava arktisen osaamisen kohtaamispaikka, jossa on helppo elää ja menestyä. Luovuus on yksi arvoistamme. Olemme ennakkoluulottomia ja arvostamme jatkuvaa kehittämistä. Omistamme myös kansainvälisesti tunnetun Arctic Design Capital -tuotemerkin.

Twitter @roikaupunki
Facebook Rovaniemen kaupunki – City of Rovaniemi
Instagram cityofrovaniemi

Rovaniemellä on vahva rooli arktisena koulutus-, kokous- ja matkailukeskittymänä. Kaupunkikonserni tukee aktiivisesti eri toimijoiden välistä yhteistyötä, järjestää osaltaan kohtaamispaikkoja eri alan toimijoille sekä kannustaa kokeilukulttuurin luomiseen. Arctic Design Weekin järjestämisestä vastaa kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö Rovaniemen Kehitys Oy.

LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖ

Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto muodostavat yhteisön, jonka erikoisosaaminen kohdistuu arktiseen globaaliin vastuullisuuteen, kestävään matkailuun sekä tulevaisuuden palveluihin ja etäisyyksien hallintaan.

Lapin korkeakoulujen tehtävänä on luoda uutta tietoa ja osaamista arktisen alueen hyvinvoinnille ja toimintaedellytyksille ja vahvistaa toimijoiden ja yhteisöjen vastuullisuutta. Kansalliset ja kansanväliset arktisen osaamisen verkostot edistävät strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Lapin korkeakouluyhteisö toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Se tarjoaa opiskelijoille innostavan opiskeluympäristön, jossa digitaaliset ratkaisut, työ- ja elinkeinoelämän yhteydet sekä osallisuus koulutus- ja tutkimusverkostoihin ovat olennainen osa opintoja.

Lapin yliopisto 

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta on tapahtuman alusta alkaen ollut avainasemassa Arctic Design Weekin järjestämisessä ja sisällöntuotannossa. Arktisen yliopistomme taiteilijat, muotoilijat ja muut asiantuntijat – tieteenalarajat ylittäen – ovat jättäneet kädenjälkensä lähes kaikkiin pohjoisen muotoiluviikon ohjelmasisältöihin.

 

Vuonna 2021 olemme mukana muun muassa seuraavissa ohjelmakokonaisuuksissa: avajaiset ja päätösjuhla, ADW Award Night, Arctic Festivals & Fashion Show, alumniseminaari, DESOLATION – Design from Isolation -näyttely, Desi, Digi ja Design -verkostoitumistapahtuma, KÖÖKKI makufestivaali sekä ARCTIC AHA! –foorumit.

Facebook Lapin Yliopisto
Twitter @uLapland
Instagram universityoflapland

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat olleet mukana Arctic Design Weekin kehittämisessä ja toteuttamisessa vuodesta 2015 lähtien.

Vuonna 2021 englanninkielisen matkailunlinjan, Degree Programme in Tourism (DPT), opiskelijat ovat suunnittelemassa ja tuottamassa neljää tapahtumaa: Circular Economy School (Kiertotalousakatemia), Carnival-kuluttajatapahtumaa sekä AHA Forums ja ADW Awards yritystapahtumia.

Restonomiopiskelijoiden projektiryhmät osallistuvat kolmen tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen: ÄÄRI Arctic Design Expo, Digi Travel Trade Workshop ja Arctic Festival & Fashion Show.

Lapin AMKin TEQU-asiantuntijat mahdollistavat osaamisellaan Award Night -tapahtuman sekä Arctic AHA! -foorumin striimauksen virtuaalisesti osallistuville. Ohjelmassa on mukana myös eLapland TEQU Talk -tapahtuma, jossa ideoidaan ja keskustellaan siitä, millainen sähköisen liikkumisen infrastruktuuri Lappiin tulisi rakentaa. Lisäksi ADW viikon aikana julkaistaan yksi TEQU:n nopean tuotekehitysprosessin mukaisista protoista.

Facebook Lapin Ammattikorkeakoulu
Twitter @
Lapin AMK Lapland UAS
Instagram lapinamk

 

ARKTINEN KESKUS

Lapin yliopiston Arktinen keskus edistää ymmärrystä arktisesta alueesta yhdistämällä arktista tutkimusta ja tiedeviestintää. Tutkimus keskittyy ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen, ja monitieteisestä ja monikansallisesta tutkimustiimistä löytyy luonnontieteilijöitä, yhteiskuntatieteilijöitä ja oikeustieteilijöitä.

Arktisen keskuksen koti on Rovaniemellä Arktikumissa, jossa sijaitsevat myös Lapin maakuntamuseon ja Arktisen keskuksen tiedekeskuksen näyttelyt. Arktikumissa vierailee vuosittain noin 110 000 kävijää eri puolilta maailmaa, ja Arktisen keskuksen työpajoihin ja oppimispolkuihin osallistuu noin 3 000 koululaista.

Arktinen keskus järjestää joka toinen vuosi kansainvälisen Rovaniemi Arctic Spirit -konferenssin yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa. Paikallisille asukkaille ja toimijoille suunnatuissa suomenkielisessä Arctic Café -keskustelutilaisuuksissa nostetaan esiin ajankohtaisia ilmiöitä ja tutkimusta.