JÄRJESTÄJÄT

Arctic Design Weekin järjestäjinä toimivat Rovaniemen kaupunki ja Lapin Korkeakoulukonserni.

ROVANIEMI

Rovaniemi on turvallinen ja elinvoimainen kaupunki puhtaan luonnon keskellä. Kaupunki on kasvava arktisen osaamisen kohtaamispaikka, jossa on helppo elää ja menestyä. Luovuus on yksi arvoistamme. Olemme ennakkoluulottomia ja arvostamme jatkuvaa kehittämistä. Omistamme myös kansainvälisesti tunnetun Arctic Design Capital -tuotemerkin.

Twitter @roikaupunki
Facebook Rovaniemen kaupunki – City of Rovaniemi
Instagram cityofrovaniemi

Rovaniemellä on vahva rooli arktisena koulutus-, kokous- ja matkailukeskittymänä. Kaupunkikonserni tukee aktiivisesti eri toimijoiden välistä yhteistyötä, järjestää osaltaan kohtaamispaikkoja eri alan toimijoille sekä kannustaa kokeilukulttuurin luomiseen. Arctic Design Weekin järjestämisestä vastaa kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö Rovaniemen Kehitys Oy.

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI

Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto muodostavat yhdessä Lapin korkeakoulukonsernin.

Lapin korkeakoulukonserni on yhteisö, jonka erikoisosaaminen kohdistuu arktiseen globaaliin vastuullisuuteen, kestävään matkailuun sekä tulevaisuuden palveluihin ja etäisyyksien hallintaan. Se luo uutta tietoa ja osaamista arktisen alueen hyvinvoinnille ja toimintaedellytyksille ja vahvistaa toimijoiden ja yhteisöjen vastuullisuutta. Kansalliset ja kansanväliset arktisen osaamisen verkostot edistävät strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Lapin korkeakouluyhteisö toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Se tarjoaa opiskelijoille innostavan opiskeluympäristön, jossa digitaaliset ratkaisut, työ- ja elinkeinoelämän yhteydet sekä osallisuus koulutus- ja tutkimusverkostoihin ovat olennainen osa opintoja.

Lapin yliopisto

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan rooli ja sisältötuotanto ovat olleet Arctic Design Weekillä alusta alkaen avainasemassa. Lapin yliopisto on kansainvälisesti arvostettu arktinen yliopisto ja konserni, johon myös muotoilu kuuluu, suuntautuen erityisesti teollisen muotoiluun ja palvelumuotoiluun.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta järjestää Arctic Design Weekillä mm. Muotoilijatarinoita-foorumin, avoimet alumniseminaarit ja tiedekunnan näyttelyt, sekä tapahtuman Arcta Design Match.

Facebook Lapin Yliopisto
Twitter @uLapland
Instagram universityoflapland

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulun englanninkielisen matkailunlinjan, Degree Programme in Tourism (DPT), opiskelijat ovat olleet mukana Arctic Design Weekin kehittämisessä ja toteuttamisessa vuodesta 2015 lähtien. Yhteistyötä tehdään osana Collaborative Experience Design –koulutusjakson opintoja. Opiskelijat ovat suunnitelleet ja tuottaneet erilaisia tapahtumia Arctic Design Weekin kulloisenkin teeman mukaisesti.

Kevään 2020 Arctic Design Weekin toteuttamisessa Lapin Ammattikorkeakoulun DPT-opiskelijoiden vastuulla on jälleen olla mukana suunnittelussa ja toteuttamisessa Menestystä Muotoilulla -seminaarissa, Keskiviikko Karnevaalissa sekä Award Night-gaalassa. Näiden lisäksi opiskelijat ovat saaneet toimeksiannon tuottaa täysin uusi tapahtumakokonaisuus osana Rovaniemen kaupungin uuden brändityön tuloksien jalkauttamisesta kaupunkilaisille.

Facebook Lapin Ammattikorkeakoulu
Twitter @Lapin AMK Lapland UAS
Instagram lapinamk

ARKTINEN KESKUS

Lapin yliopiston Arktinen keskus edistää ymmärrystä arktisesta alueesta yhdistämällä arktista tutkimusta ja tiedeviestintää. Tutkimus keskittyy ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen, ja monitieteisestä ja monikansallisesta tutkimustiimistä löytyy luonnontieteilijöitä, yhteiskuntatieteilijöitä ja oikeustieteilijöitä.

Arktisen keskuksen koti on Rovaniemellä Arktikumissa, jossa sijaitsevat myös Lapin maakuntamuseon ja Arktisen keskuksen tiedekeskuksen näyttelyt. Arktikumissa vierailee vuosittain noin 110 000 kävijää eri puolilta maailmaa, ja Arktisen keskuksen työpajoihin ja oppimispolkuihin osallistuu noin 3 000 koululaista.

Arktinen keskus järjestää joka toinen vuosi kansainvälisen Rovaniemi Arctic Spirit -konferenssin yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa. Paikallisille asukkaille ja toimijoille suunnatuissa suomenkielisessä Arctic Café -keskustelutilaisuuksissa nostetaan esiin ajankohtaisia ilmiöitä ja tutkimusta.