Vastuullisuus keskiössä

VASTUULLISUUS OHJAA MUOTOILUVIIKON TOTEUTTAMISTA

Lupauksemme: pääosa muotoiluviikon ohjelmasisällöstä käsittelee vastuullisuutta

Lupaamme, että merkittävä osa ohjelmasisällöstämme keskittyy vastuullisuuteen. Keskustelut, foorumit, brändit, yritykset ja näyttelyt ovat edistämässä ympäristö-, sosio-kulttuurillista ja/tai taloudellista vastuullisuutta. Nostamme vastuullisuuden näkyvästi esiin ohjelmistossa sekä viestintäkanavissa.

Maailman pohjoisimmalle muotoiluviikolle, Arctic Design Weekille on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti huhtikuussa 2022. 

Olemme huolissamme arktisesta alueesta

Haluamme auttaa arktista aluetta menestymään, siksi olemme omalta osalta edistämässä kestävää kehitystä sekä eettisesti toteutettua arktista muotoilua.

Uhanalainen tunturipöllö, Arctic Snowy Owl, on osa haavoittuvaa arktisen herkkää ekosysteemiä. Tämä kaunis vaelluslintu on Arctic Design Weekin, maailman pohjoisimman muotoilutapahtuman tunnus.

Se kertoo viisaasta ja vastuullisesta, käytännöllisyyttä arvostavasta arktisesta muotoilusta. Pöllö on myös mukana viestimässä vastuullisesta toiminnastamme.

 

Yhteiskuntavastuu

 • Pohjoisen kulttuurin tuominen esille tapahtumissa on keskeisessä osassa muotoiluviikkoa
 • ADW tarjoaa paikallisille harrastus- ja järjestötoimijoille matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuden tapahtumaviikkoon.
 • Esittelemme alueen luovien alojen harrastusmahdollisuuksia sekä yritystoimintaa.
 • ADW tekee tiivistä yhteistyötä Lapin korkeakoulujen kanssa. Opiskelijat pääsevät aitojen ja monipuolisten oppimiskokemusten äärelle suunnittelemalla ja toteuttamalla sisältöä ADW ohjelmistoon.
 • ADW tukee ja nostaa paikallista osaamista ja yrittäjyyttä eri ohjelmasisältöjen avulla. Vahvistamalla alueen elinkeinoelämää ja työllistämällä paikallisia, edistämme alueen yhteistä hyvää.

Yhdenvertaisuus ja turvallisuus

 • Haluamme omalta osaltamme olla tukemassa ja kunnioittamassa arktisten alueiden alkuperäiskulttuurien oikeuksia. Kaikki alkuperäiskulttuureihin liittyvät ohjelmamme on tehty yhteistyössä heitä edustavien toimijoiden kanssa.
 • Huomioimme mahdollisimman tasavertaiset mahdollisuudet nauttia kaupunkikulttuurista ja arktisesta muotoilusta kaikille osallistujille ja järjestäjille.
 • Keskitymme tapahtumien turvallisuuteen sekä sallivaan ja kunniottavaan ilmapiiriin, jotta tapahtumiin osallistuminen on mahdollisimman turvallista ja mukavaa.  
 • Tarjoamme maksuttomia tapahtumia eri kohdeyleisöille sekä huomioimme palveluhinnoittelussamme opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät  

 

Saavutettavuus ja esteettömyys

 • Kaikki muotoiluviikon ohjelmistoomme kuuluvat tapahtumat ja tilat ovat helposti saavutettavia kävellen, pyörällä tai julkisilla kulkuneuvoille. Kannustamme osallistujia liikkumaan edellä mainituin tavoin luontoa säästäen.
 • Tapahtuma tiloissa on huomioitu esteettömyys ja saavutettavuus. Lisätietoja tapahtuma-/tilakohtaisesti. Jos havaitset puutteita, ole rohkeasti yhteydessä niin hoidamme tarvittavat muutokset kuntoon!

 

Ympäristövastuullisuus

 • Emme jaa tapahtumissa puhujalahjoja. Lahjojen jakaminen kompensoidaan paikallisilla elämyspalveluilla.
 • Olemme luopuneet paperimateriaalin jaosta konferensseissa. Kaikki materiaali on saatavilla sähköisessä muodossa.
 • Olemme luopuneet muovipullojen käytöstä foorumeissa ja tilaisuuksissa
 • Pyrimme tehokkaampaan pakkaamiseen, kuljetukseen ja materiaalien minimikäyttöön.
 • Kaikissa markkinointiviestinnän materiaaleissa käytetty paperimateriaali on SCF-sertifioitua.
 • Jätteet kierrätetään asianmukaisesti. Kaikista tapahtumista löydät selkeät paikat ja ohjeet jätteiden lajitteluun.
 • Tarjoilu on tilattu paikalliselta Kulttuuritalo Korundilta.
 • Ruuan vastuullisuus tuodaan esille seminaarissa.
 • Kahvi ja tee ovat luomua ja/tai Fair Trade tuotantoa.
 • Tapahtumaa varten ei tilata tai muuten tuoteta kalusteita tai kasveja.
 • Pöytäkoristeissa otetaan vastuullisuus huomioon.
 • Tarjoilussa ei käytetä kertakäyttöisiä tuotteita.
 • Osallistujamäärä vahvistetaan ennakkoon, jolloin ennakkosuunnittelu vähentää syntyvää hävikkiä.