Ympäristölupaus

ARCTIC DESIGN WEEKIN YMPÄRISTÖLUPAUS

Arctic Design Weekin toiminnassa vastuullisuus on pääteema ja sisältötuotantoa ohjaava arvo. Arctic Design Week haluaa auttaa arktista aluetta menestymään ja siksi haluamme edistää kestävää kehitystä ja eettisesti toteutettua toimintaa.  ADW haluaa edistää vastuullisten brändien esiin nousua sekä kantaa vastuuta sosiaalisista, taloudellisista, ekologisista ja kulttuurillisista vaikutuksista.

Tämä ympäristölupaus noudattaa vastuullisia ja kestäviä käytänteitä toiminnassamme, perustuen mitattaviin vastuullisuus tavoitteisiin. Olemme sitoutuneet ympäristösertifikaatin myötä huomioimaan ympäristövastuumme sekä kestävän kehityksen arvot ja käytänteet entistä paremmin toiminnassamme. Sitoudumme selvittää tapahtumamme hiilijalanjäljen sekä kompensoimaan sen pohjoisen luonnon hyväksi.

Olemme päättäneet nostaa kestävän kehityksen periaatteet toimintamme strategiaan ja toimintatapoihin. Kannustamme myös asiakkaitamme sekä kumppaneitamme toimimaan samoin. Huomioimme tavoitteelliset ympäristölupaukset myös ohjelmistossamme ja viestinnässämme entistä vahvemmin.

Sitoudumme ympäristölupauksemme mukaisesti minimoimaan jätteemme paperittomilla tapahtumilla, tehostamaan kierrätystä, maksimoimalla materiaalien uudelleenkäytön sekä järjestämään kierrätyspisteitä eri tapahtumapaikoille. Hankinnoissamme sitoudumme valitsemaan laadukkaita ympäristösertifioituja tuotteita ja palveluita, uusiomateriaaleja sekä ostamme paikallisia palveluita ja tuotteita aina kun mahdollista. Kannustamme kumppaneitamme tekemään samoin. Kannustamme alihankkijoitamme, asiakkaitamme ja omatoimimatkailijoita käyttämään paikallisesti julkista liikennettä, tuottamaan ohjelmiston siten, että saavutettavuus onnistuu julkisilla kulkuneuvoilla sekä sijoittamalla avaintoiminnot keskustan alueelle.

Sitoudumme perehdyttämään yhteistyökumppanimme, alihankkijamme ja eri ohjelmatuottajat toimimaan ympäristöarvojemme ja –lupaustemme mukaisesti niin, että he sitoutuvat noudattamaan Arctic Design Weekin ympäristöohjelmaa.

Tulemme päivittämään tätä ympäristölupaustamme johdon ja avaintoimijoiden kanssa.

Uhanalainen tunturipöllö, Arctic Snowy Owl, on osa haavoittuvaa arktisen herkkää ekosysteemiä. Tämä kaunis vaelluslintu on Arctic Design Weekin, maailman pohjoisimman muotoilutapahtuman tunnus. Se kertoo viisaasta ja vastuullisista toimintatavoista sekä käytännöllisyyttä arvostavasta arktisesta muotoilusta.

 

Advisory Board, 6.10.2021