TUTKITTUA

Muotoilusta

 Pohjoista tutkimusta kehittämässä

Arctic Design Week pyrkii tuomaan muotoilun tutkimuksia esille ohjelmistossa ja verkkosivuilla. Tutkimuspapereita valikoidaan tarjonnasta ohjelmasuunnitteluun, jolla uusi tieto pyritään tuomaan muotoilusta kiinnostuneille.

Arktinen Keskus

Arktinen keskus on Lapin yliopiston kansainvälinen tutkimuslaitos ja tiedekeskus, joka tutkii arktisen alueen kehitystä. Se tuottaa tutkimustietoa arktisesta ympäristöstä, yhteiskunnasta ja ilmastonmuutoksesta.

Lapin yliopisto

Lapin yliopiston taiteiden tutkimuksen keskiössä on moniarvoinen ja monikulttuurinen taide ja muotoilu pohjoisilla alueilla. Ainutlaatuisen lisän tutkimukseen tuo tieteen ja taiteen vilkas vuoropuhelu. Toiminnassa painottuvat erilaiset pohjoisen yhteisöjen tarpeisiin kehitettävät taiteen ja muotoilun luovat ratkaisut.

Matkailualan Tutkimusinstituutti

Matkailualan tutkimusinstituutti (MTI) koostuu Lapin Ammattikorkeakoulun ja Lapin Yliopiston yhteistyöstä. Asiantuntijayhteistyössä ovat mukana myös Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Redu ja Kemi- Tornionlaakson Koulutuskuntayhtymä Lappian Matkailu- ja liitännäisalojen asiantuntijat. Tämä yhteistyö eri koulutusasteiden ja oppilaitoksien välillä on ainutlaatuista. 

MTI tarjoaa matkailutoimijoille asiantuntija-, koulutus-, tutkimus-, ja kehittämispalveluita.

Tarkoituksena on toimia suunnannäyttäjänä ja luoda pohjaa koko toimialan paremmille toimintaedellytyksille.

Sitra

Sitra oli eduskunnan lahja 50 vuotiaalle itsenäiselle Suomelle, jonka tarkoituksena on edistää talouden määrällistä ja laadullista kasvua. Riippumattoman rahaston tehtävä on luoda tulevaisuutta.

Käytännössä Sitra ennakoi yhteiskunnan muutoksia, selvittää kehitysvaihtoehtoja, tekee kokeiluja, kehittää toimintamalleja ja tuo ihmiset ja organisaatiot yhteen, jotta uudistuminen onnistuu. Sitralla on käytössään monipuolinen työkalupakki ja laajat verkostot muutostarpeiden tunnistamiseen ja muutosten toteuttamiseen.”

– Sitra