Vastuullisuus

Arctic Owl lentää myös yritysten välillä

Vastuullisuus tapahtumaviikon suunnittelussa, yhteistyöllä yritysten kanssa

Kehitämme jatkuvasti vastuullista toimintaamme ja pyrimme tuomaan tietoa vastuullisuudesta toimijoillemme. Tärkeimmät vastuullisen toiminnan yhteistyökumppanimme ovat järjestäjien lisäksi Napapiirin Residuum Oy ja muut alueen kestävää kehitystä tukevat yrittäjät.

Kiertotalous

Rovaniemen kaupungin mukana haluamme olla tukemassa kestäviä ja ympäristöä tukevia valintoja.

Arctic Design Week toimii kiertotalouden näkökulmasta tiedonvälittäjänä ja tuomaan luonnon sanomaa vierailijoille.

Miten voin toimia vastuullisemmin yrityksenä?

Napapiirin Residuum Oy

Napapiirin Residuum Oy vastaa omistajakuntiensa kotitalouksien ja yritysten jätehuollon järjestämisestä, jäteneuvonnasta ja tiedottamisesta. Kierrätyspuisto Residuumissa sijaitseva Ekokieppi toimii hyödynnettävien materiaalien ja vaarallisten jätteiden maksuttomana vastaanottopaikkana.

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön vastuullisuuden käytännöt toimivat raameina ja luovat suuntaa koko Suomen tasolla. Ministeriö vaikuttaa myös ulkopolitiikassa. Ympäristöministeriön sivut tarjoavat laajasti uutisia, tutkittua tietoa ja ajankohtaisia aiheita vastuullisuudesta ja kehittämiskohteista.

Business Finland

Business Finland tukee suomalaista yrittäjyyttä valtion rahoittamana, tuomalla tietoa, oman yrityksen perustamisesta, sen tukiverkostoista sekä eri yritysmuodoista.

Lapin Korkeakoulukonserni

Lapin korkeakoulukonsernin yrittäjyysohjelmat ja -palvelut Lapin Yliopistolla ja Lapin Ammattikorkeakoululla tuovat vastaavaa tietoa opintojen muodossa ja yhteistyöhankkeina.

Lapin Koulutuskeskus REDUlla on oma yrittäjyyskoulu, niille joilla on oman yritystoiminnan perustaminen suunnitelmissa jo perustutkinnon suorittamisen jälkeen. Kaikissa koulutuspalveluissa otetaan huomioon myös vastuullisuus yrittäjyydessä.

Ornamo

Ornamo on muotoilualan asiantuntijajärjestö, joka kehittää muotoilualan pelisääntöjä. Järjestö koostuu muotoilualan korkeakoulutetuista jäsenistä. Vastuullisuuteen liittyy myös työntekijöiden kunnollinen palkkaus ja eettiset käytännöt.

Ajankohtaisia aiheita Ornamolla ovat muun muassa aineettomat oikeudet sekä näyttelyiden palkkiokäytänteet.

Matkailu ja luonto

Rovaniemi on tunnettu suurinpana matkailukeskittymänä Lapin alueella. Visit Rovaniemi vastaa mm. Rovaniemen kaupungin imagomarkkinoinnista, matkailuneuvonnasta ja kokousmarkkinoinnista. Yhdessä vastuullista toimintaa harjoittavien osakasyritystensä kanssa Visit Rovaniemi koordinoi ja toteuttaa alueen matkailun yhteismarkkinointia osakasyritystensä kanssa.

Usein yrityksen ja yksityisen toimijan vastuulliset teot ovat hyvin samanlaisia. Miten sinä hyödyntäisit kotitalouksien tai matkailijoiden vastuullisuusperiaatteita omassa yrityksessäsi?