Arktinen muotoilu

Vastuullisuus on arktisen muotoilun peruskivi

Arktisen muotoilun tehtävä on tukea arktisen alueen kestävää kehittämistä. Arktinen muotoilu on työkalu yritysten tuotteiden, palveluiden ja strategioiden kehittämiselle ja kasvavassa määrin työkalu julkisen sektorin palveluiden ja strategioiden kehittämiselle. Arktisen muotoilun asiantuntijoille arktisen alueen erityislaatuisten kulttuurien ja ympäristön tunteminen ovat vastuullisen suunnittelun lähtökohta.

Pohjoisen käytännöllisiä tuotteita ovat esimerkiksi potkukelkka, marjanpoimintakone, kuksa ja karvakenkä.

Lisää tietoa arktisesta muotoilusta löytyy Arctic Design Capital -verkkopalveluista alla olevasta linkistä.

Muotoilun keskiössä ovat kestävät arvot

Muotoilun merkitys on siinä, miten hyvin se onnistuu vastaamaan käyttäjien todellisiin tarpeisiin. Se heijastaa aina myös yhteiskunnan arvoja. Tämän päivän maailmassa sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä vastuullisuus ovat tärkeämpiä kuin pitkään aikaan.

Kestävyys on hyvän muotoilun edellytys

Pohjoismainen muotoilu on aina korostanut toimivuutta ja saavutettavuutta estetiikan rinnalla, tänään kestävän kehityksen vaatimusten vuoksi entistä painokkaammin. Tuotteiden ja palveluiden kestävä elinkaari on arktisen muotoilun keskiössä.

Raaka-aineiden käytön ja tuotteiden kulutuksen vaikutukset ympäristölle pitkällä aikavälillä halutaan huomioida. Arktisessa muotoilussa toimivuus ja kestävyys ovat suunnittelun johtavia ominaisuuksia.

Hyvä muotoilu nojaa tutkittuun tietoon

Lapin Yliopiston taiteiden tiedekunnan tutkimustoiminta painottaa moniarvoista ja monikulttuurista taidetta ja muotoilua pohjoisilla alueilla. Yksikkö lisäksi kehittää erilaisia taiteen ja muotoilun luovia ratkaisuja pohjoisen palvelujen tarpeisiin

Lapin Korkeakoulukonserni on arktiseen muotoiluun erikoistunut taideyliopisto