Arktinen muotoilu

vastuullisuus on arktisen muotoilun perusta

Arktisella muotoilulla tarkoitetaan käytännöllistä muotoilua. Se on osa pohjoista elämäntyyliä ja hyvin lähellä luontoa.

Arktisella muotoilulla tarkoitetaan käytännöllistä ja kestävää muotoilua. Se on osa pohjoista elämäntyyliä ja hyvin lähellä luontoa. Erityisolosuhteissa fiksu arktinen muotoilu auttaa paikallisia selviämään ja helpottaa arkea.  

Pohjoisen käytännöllisiä tuotteita ovat esimerkiksi potkukelkka, marjanpoimintakone, kuksa ja heinäkenkä.

Muotoilun keskiössä ovat arvot

Muotoilun merkitys on siinä, miten hyvin se onnistuu vastaamaan käyttäjien todellisiin tarpeisiin. Se heijastaa aina myös yhteiskunnan arvoja. Tämän päivän maailmassa sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä vastuullisuus ovat tärkeämpiä kuin pitkään aikaan.

Kestävyys on hyvän muotoilun edellytys

Pohjoismainen muotoilu on aina korostanut toimivuutta ja saavutettavuutta estetiikan rinnalla, tänään kestävän kehityksen vaatimusten vuoksi entistä painokkaammin. Tuotteiden ja palveluiden kestävä elinkaari on arktisen muotoilun keskiössä.

Raaka-aineiden käytön ja tuotteiden kulutuksen vaikutukset ympäristölle pitkällä aikavälillä halutaan huomioida. Arktisessa muotoilussa toimivuus  ja kestävyys ovat suunnittelun johtavia ominaisuuksia.

hyvä muotoilu nojaa tutkittuun tietoon

Lapin Yliopiston taiteiden tiedekunnan tutkimustoiminta painottaa moniarvoista ja monikulttuurista taidetta ja muotoilua pohjoisilla alueilla. Yksikkö lisäksi kehittää erilaisia taiteen ja muotoilun luovia ratkaisuja pohjoisen palvelujen tarpeisiin

lapin korkeakoulukonserni on arktiseen muotoiluun erikoistunut taideyliopisto

ARCTIC DESIGN WEEK / BUSINESS ROVANIEMI
Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi, Finland
info@arcticdesignweek.fi
+358 40 135 0361