Muotoilualan koulutuspalvelut

Muotoiluopinnot kattavat laajasti eri toimialoja ja osaamiskokonaisuuksia taloudellisuudesta taiteeseen

Lapissa muotoilun koulutusta tarjoavat Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Matkailun tutkimusinstituutti. Muotoiluopinnot tarkastelevat alaa kestävän kehityksen kannalta, kansainvälisesti sekä kotimaan markkinoiden näkökulmista. 

PaMa-koulutus

Lapin yliopisto toteuttaa palvelumuotoilun maisteriohjelman, joka on suunnattu yritysten ja organisaatioiden työntekijöille. Maisteriohjelma toteutetaan Lapin yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä siten, että koulutus toteutetaan kahdelle opiskelijaryhmälle eri lähiopetuspaikoissa; Rovaniemellä (20 opiskelijaa) ja Kajaanissa (20 opiskelijaa). Opetus tapahtuu pääosin verkko-opetuksena ja lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa.

Hakuaika maisteriohjelmaan on 13.2.-12.3.2020.

 

Lapin yliopisto

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta tarjoaa korkealaatuista muotoilun koulutusta ja toimii kansainvälisenä edelläkävijänä arktisen muotoilun osaamisessa. Taiteiden tiedekunnassa voi opiskella teollista muotoilua, sisustus- ja tekstiilimuotoilua, vaatetussuunnittelua, audiovisuaalista mediakulttuuria, graafista suunnittelua ja kuvataidekasvatusta. Käynnistymässä on myös palvelumuotoilun maisteriohjelma.

Palvelumuotoilun opintoja on myös Avoimen yliopiston tarjonnassa.

Lapin ammattikorkeakoulun kuvataitelijan opinnot

Lapin ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutuksen painopiste on digitaalisten työkalujen ja ympäristöjen hyödyntämisessä ja soveltamisessa.

 

MTI

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) muodostavat Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun matkailualan yksiköt.  Asiantuntijayhteisössä ovat mukana myös Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU:n ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian matkailu- ja liitännäisalojen asiantuntijat.

Toimimme matkailualan suunnannäyttäjänä ja luomme pohjaa koko toimialan paremmille toimintaedellytyksille. Pohjoinen on MTI:lle laboratorio, jossa on mahdollisuus testata uusia teorioita, toimintamalleja ja käytänteitä autenttisissa matkailukohteissa.

 

Koulutusohjelmien osaaminen näkyy Arctic Design Weekillä

Opiskelijat saavat käytännön kokemusta myös Arctic Design Weekillä, kun erilaisissa seminaareissa, työpajoissa sekä muissa tapahtumatoteutuksissa pääsee harjoittamaan omaa osaamistaan käytännössä.