Rovaniemen kaupunkikonserniin kuuluvan Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja Kristian Gullsten vastaanotti Arctic Design Weekin toisen #muotoiluhaasteen.

Haaste kuului:
ADW haastaa Rovaniemen energia- ja kiertotalouspalvelut nostamaan esille muotoilua!

Toimitusjohtaja Kristian Gullsten otti haasteemme myönteisesti vastaan. Hänen toimialaansa kuuluu johtaa energiatuotannon ja kiertotalouspalveluiden tuotantoa ja kehitystyötä. Napapiirin Energia ja Vesi Oy on arktisen kiertotalouden monialakonserni, jonka palveluihin kuuluvat sähkönsiirto, vesihuolto, kaukolämmön tuotanto ja sen palvelut, infran palvelut, valokuituverkon rakentaminen ja palvelut, digitaaliset palvelut ja kiertotalouden tuotteet.
Näin Gullsten vastasi meidän avoimiin kysymyksiimme:

MUOTOILUN AVULLA UUDISTETAAN KAUPUNGIN ENERGIA- JA KIERTOTALOUSPALVELUITA

Miten teidän organisaatiossanne on viime aikoina hyödynnetty muotoilua, Kristian Gullsten?
Olemme hyödyntäneet muotoilua laajasti mm. asiakkaillemme tarjottavista uusista palveluistamme aina digitaalisen asioinnin kanavista energian tuotannon tuhka- ja jätevesiliete-innovaatioiden kehitys- ja kaupallistamistyöhön.

Kaukolämmön tuotekehitystä on tehty sekä taloudellisesti että ympäristöä säästäen. Voimalaitoksen hyötysuhdetta on saatu nostettua yli 20 % viimeisen viiden vuoden aikana nykyiselle 97 % tasolle. Savukaasupesurin käyttöönotto vuonna 2014 nosti merkittävästi laitoksen hyötysuhdetta. Ennen savukaasujen lämpöenergia lauhtui piipun jälkeen taivaalla ja savukaasujen lämpö meni kirjaimellisesti harakoille. Nyt tämä energia otetaan talteen savukaasupesurissa ja piipuista purkautuu lauhtunutta savukaasua. Energian talteenoton lisäksi pesuri myös vähentää päästöjä merkittävästi.

Yhteensä hyötysuhteen parantaminen vuodesta 2012 on tuonut yli 3 miljoonan euron säästön vuositasolla. Tehokkuuden parantamisella saadaan muiden tuotannollisten kulujen nousua hillittyä, kun säästöt tulevat muun muassa polttoaineen kautta.

Mihin tarpeeseen muotoilupalveluja hyödynnettiin?
Yhtiöllämme oli tarve löytää ratkaisuita energian tuotannon ja Suosiolan voimalaitoksen tuhkan käsittelyyn sekä jäteveron kustannusten minimointiin. Yhtiömme tuhkarakeistamolla valmistetaan energiantuotannon tuhkasta lannoitevalmisteita. Yhtiömme on rakennuttanut tänä vuonna yhdessä Endev Oy:n kanssa Rovaniemelle lietteen termisen käsittelylaitoksen, lietteenpolttolaitoksen.
Muotoilu on keskeinen osa toimintajärjestelmäämme sekä tuotekehitys- ja innovaatioprosessiamme. Kehitämme edelleen palveluitamme asiakkaillemme, joissa jatkuva asiakaspalaute ja dialogi asiakkaitten kanssa ohjaa kehityksen suunnan.

Käytettiinkö ulkopuolisia asiantuntijapalveluita?
Tuote- ja innovaatiotoiminnoissa kehitystyötä johtavat ja toteuttavat omat ammattihenkilöt. Kun uudistukset ja sisällöt on tarve kommunikoida sisäisesti ja ulkoisesti, olemme osassa prosessia hyödyntäneet paikallista mainostoimistokumppanimme muotoilu- ja kaupallistamisosaamista.
Tuhkaraelannoitteen osalta me vastaamme tällä hetkellä tuhkan rakeistuksesta ja kumppanimme Ecolanin vastuulla on tuotteen myynti- ja markkinointitoiminta.

Mikä taloudellinen merkitys muotoilulla on ollut organisaatiollenne?
Uudistusprosessimme taloudelliset vaikutukset ovat olleet merkittävät.

Miten muotoilupalveluiden hyödyntämisessä onnistuttiin? Minkälaista asiakas/käyttäjäpalautetta on saatu?
Palaute tuhkan ravinteiden palauttamisesta takaisin metsään ja luontoon kasvattamaan hiilinielua on ollut positiivista.

Mitä tulevaisuuden suunnitelmia teillä on muotoilun osalta?
Tuotamme palveluitamme asiakkaillemme, jotka ohjaavat kehitystämme. Tulemme huomioimaan palveluidemme kehitystyössä käyttäjäkeskeisyyttä ja palautteen annon helppoutta entistä enemmän jatkossa.
Rovaniemen Alakorkalon alueelle suunnitellaan juuri kiertotalouspuistoa, jonka toiminta toteutetaan kiertotalouden periaatteiden mukaiseksi. Napapiirin kiertotalouspuisto tulee toimimaan lappilaisten materiaalivirtojen ja toimijayritysten välisenä palvelualustana. Kiertotalouspuisto toteutetaan yhteishankkeena Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n, Napapiirin Residuum Oy:n ja Rovaniemen Kehityksen kanssa. Kehitystyössä tullaan hyödyntämään myös palvelumuotoilun menetelmiä.

Linkkejä
Lisätietoa Rovaniemen kaupungin energiapalveluista
https://www.neve.fi/
Lisätietoja Rovaniemen kaupungin kiertotalouspalveluista
https://www.neve.fi/tietoa-meista/kiertotalous

Lisätietoja:
Kristian Gullsten, 0400-674 400
Katri Kerola, 040-758 8747

Share This