#MUOTOILUHAASTE
https://www.arcticdesignweek.fi/muotoiluhaaste/
#MUOTOILUHAASTE 4 Domus Arctica säätiö DAS

Domus Arctica Säätiö DAS vastaanotti Arctic Design Weekin NELJÄNNEN #muotoiluhaasteen. Haaste kuului:
Miten muotoilun avulla uudistetaan asuntotuotantoa?

DAS on toteuttanut yhden suurimmista puutalohankkeista DAS Kelon vuonna 2019. Kelossa on 103 opiskelija-asuntoa lähellä Lapin yliopistoa. Johtaja Kirsti Saviaro otti haasteemme vastaan kaiken uudistumisen keskellä.

Miten teidän organisaatiossanne on hyödynnetty muotoilua?
DAS toteutti arktiselle alueelle innovatiivisen asuinkerrostalon, jonka alin kerros on betonia ja muut seitsemän kerrosta ristiin laminoidusta puusta valmistettuja asuntoelementtejä. DAS Kelo oli jo itse rakennuksena haastava sen pilottiluotoisuuden vuoksi ja niinpä rakennusta suunniteltiin arkkitehtuurin keinoin sekä arkkitehtisuunnittelun ja kaupunkisuunnittelun yhteistyönä.

Tämä pilottityyppinen erikoishankkeemme vaati erityissuunnittelua erityisesti siinä, kun betonikerrosta ja puusta valmistettuja asuntoelementtejä yhdistettiin kerrostaloksi sekä käytävä- ja hissielementtien sijoittamisessa taloon.

Samoin julkisivun puupinnan valinta (tehtaalla valmiiksi /paikalla työstäen), ikkunat ja niiden sijoittelu sekä ikkunalasien värimaailma, asunnot kokonaisuutena, kiintokalusteiden sijoittelu, pinnat, värimaailma olivat yhteisellä suunnittelupöydällä erikoissuunnittelijoiden ja muotoilijoiden kanssa.

Koska kyseessä on elementtitalo ja asunnot sekä kylpyhuoneet ovat täysin valmiina, kun ne tuodaan työmaalle, niin suunnittelun ja myös muotoilun tärkeys korostuu. Työmaalla ei voi enää valmista elementtiä muokata, jos siinä todetaan virheitä tai jos se ei sopisi sille varattuun kohtaan talossa. DAS Kelossa on 103 yksiötä ja niissä 103 kylpyhuonetta, joten virheisiin ei ollut varaa.

Mihin tarpeeseen muotoilupalveluja hyödynnettiin (ongelma/uudistaminen)?
Puukerrostalon toteuttaminen tarvitsi erityisesti arkkitehtonisia, mutta myös muita suunnittelupalveluita, kun ratkaistiin, millainen talon muodon tulee olla, jotta betoninen pohjakerros saadaan millimetrin tarkkuudella suoraksi ja oikean kokoiseksi, jotta asuntoelementit sopivat siihen täydellisesti paikoilleen ja kustannustehokkaasti.

Muotoilupalveluja tarvitsimme, kun mm. ratkaisimme asuntojen sisustamista, kiintokalusteiden malleja ja niiden sijoittelua asunnossa asiakkaan ja viihtyisyyden sekä toiminnallisuuden näkökulmasta.

Käytettiinkö ulkopuolisia asiantuntijapalveluita? Mielellään nimeä palvelutuottaja.
Puukerrostaloprojektissa mukana oli alusta saakka arkkitehti Aaro Artto, arkkitehtityöhuone APRT. Käytössämme oli IFC- tiedonsiirtomalli, jonka avulla voitiin tarkastella eri rakenteiden sopivuutta toisiinsa piirustustasolla virtuaalisesti. Lisäksi Prodeco Oy rakennuttajakonsultti Marko Närhi ja puurakentamiseen erikoistunut konsultti Jouni Liimatainen /J-Wood. Myös muita konsulttipalveluja hankimme, kuten rakenne-LVI- sähkö- ja automaatiosuunnittelijoita.

Hankkeessamme auttoi paikallinen Lapin ammattikorkeakoulu toteuttamalla asunnosta suunnittelijoiden luoman tietomallin perusteella VR‐demon (virtuaalimalli asunnosta). Älykkään elinympäristön teknologiat‐ Kickstart‐hankkeen innovaatiovalmiuksien pilotointi toteutettiin DASin 8‐kerroksisesssa opiskelija-asuinkerrostalossa. Tämä mahdollisti potentiaalisten asiakkaiden osallistamisen jo suunnitteluvaiheessa. Tässä vaiheessa opiskelijat osallistuivat asunnon suunnitteluun yhdessä konsulttien ja DASin kanssa, näin saimme tulevilta käyttäjäosapuolilta mielipiteitä huoneiston toiminnallisuuksista sekä värimaailmasta.

Myös säätiön toimistosta, joka sijaitsee Kelon alakerrassa, tehtiin virtuaalimalli, joka mahdollisti käytännönläheisemmän tilojen suunnittelun. Myös työntekijät pääsivät osallistumaan suunnitteluun.

Kuinka muotoilu näkyy organisaationne jokapäiväisessä tekemisessä?
Säätiömme toimii omakustannusperiaatteella ja kaikkea säätiön toimintaa /hankintoja tarkastellaan kriittisesti ja kustannustehokkuuden näkökulmasta. Palvelumuotoilu näkyy esim. jätepisteiden ja –astioiden määrässä ja sijoittelussa sekä monipuolisissa lajittelumahdollisuuksissa. Asiakaspalveluprosessejamme ja asiakkaan asiointipolkua arvioidaan ja uudistetaan jatkuvasti. Teemme tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa uusimpien tekniikoiden ja älysovellusten käyttämisessä.

 

 

Mikä taloudellinen merkitys muotoilulla on ollut organisaatiollenne?
Muotoilun ja rakennuksen reaali- ja yhtäaikaisen suunnittelun avulla pääsimme alle ns. ARAn (asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) rakennushankkeellemme määrittämän maksimihinnan. Hankkeemme suunnittelijat olivat muualta Suomesta, joten mallia käyttäen yhteensovittaminen oli kustannustehokasta ja pystyimme löytämään kustannustehokkaat ratkaisut. Kustannusraamimme oli 3.450 €/asunto-m2 ja pääsimme n. 3.300 €/as-m2.

Miten muotoilupalveluiden hyödyntämisessä onnistuttiin?
DAS Kelossa on paljon tekniikkaa ja mm asunnot ovat anturoitu niin, että huoneistokohtaisesti voidaan seurata lämpötilaa ja kosteutta. Tämä mahdollistaa laadukkaan asumiskokemuksen. Puun itsessään on todettu olevan asumisviihtyisyyttä parantava. Toki puupintaa on näkyvillä asunnoissa vain määräysten mukainen 20 % pinta-alasta. Asukaspalaute ja asumiskokemukset ovat olleet positiivista.

Mitä tulevaisuuden suunnitelmia teillä on muotoilun osalta?
Jatkossakin hyödynnämme paikallista muotoiluosaamista. Olemme mukana Lapin ammattikorkeakoulun Dwell –hankkeessa ja kehittelemme mm. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa palvelumuotoilun keinoin: DASin asiakaspalveluketjua ja asuntoihin jätelajittelu ”koria”, joka helpottaa jätelajittelua ja niiden viemistä jätepisteisiin. Lisäksi hankkeessa kehitetään applikaatio, joka mahdollistaa DAS Kelon asukkaille helpon ja vaivattoman seurannan omasta hiilijalanjäljestä ja mm-. sähkö- ja vesikulutuksesta. Applikaatio mahdollistaa yhteiskäyttötilojen ja –tavaroiden varaamisen ja sitä on jatkossa mahdollista laajentaa myös muihin säätiön kohteisiin.

Linkkejä 

Lisätietoja: Kirsti Saviaro, toiminnanjohtaja, p. 040 5534780

 

Share This