Eduro-Säätiö vastaanotti Arctic Design Weekin viidennen #muotoiluhaasteen. Haaste kuului:

ADW haastaa Eduro -säätiön nostamaan esille muotoilutoimiaan!

Eduro-säätiö on uudistanut säätiön toimintaa yritys- ja strategiamuotoilulla. Johtaja Riitta Harmanen otti haasteemme vastaan uudistustyön keskellä.

 

MUOTOILUN AVULLA UUDISTETAAN TYÖELÄMÄN PALVELUITA

 

Miten teidän organisaatiossanne on hyödynnetty muotoilua?

Eduron ydintehtävä on pitää vastuullisesti mahdollisimman moni mukana yhteiskunnassa, valmentamalla ja osallistamalla asiakkaitaan osaksi soveltuvaa työelämää ja yhteisöä. Säätiömme toimii yhteiskunnallisten toimijoiden aktiivisena kumppanina. Eduro tähtää hyvinvoinnin konkreettiseksi uudistajaksi sekä uudenlaisten osallistavien palvelumuotojen kehittäjäksi. Olemme hyödyntäneet ja hyödynnämme jatkossakin erilaisia muotoilun menetelmiä toimintamme ja palvelujemme kehittämistyössä, asiakaspalvelussa sekä markkinoinnissa ja viestinnässä.

Mihin tarpeeseen muotoilupalveluja hyödynnettiin?

Eduron uudistaminen on edellyttänyt mm. säätiön strategista ja operatiivista uudelleen muotoilua. Työllisyysasteen nostaminen on tilaaja-asiakkaidemme tärkein tavoite ja palvelujemme tulee edistää tätä tavoitetta vaikuttavasti. Asiakaspalvelutiimeissä on yhteistyössä kumppaneiden kanssa muotoiltu asiakaspolkuja ja palveluita. Tarvitsimme myös tilaaja-asiakkaillemme tietoa palvelujemme käyttäjien asiakasprofiileista sekä vaikuttavuusarvioinneista. Tässä oli tarve muotoilla ratkaisuita mm. asiakasinformaation laadukkuuden sekä digitaalisten menetelmien kehittämiseen. Asiakastilojen viihtyisyyden lisäämiseksi olemme uudistaneet toimitilojamme uuden brändi-ilmeemme mukaisesti.

Käytettiinkö ulkopuolisia asiantuntijapalveluita?

Eduro on monialainen asiantuntijaorganisaatio, jossa sisäisiä prosesseja kehitettäessä ja muotoiltaessa olemme voineet toimia varsin omavaraisesti. Säätiömme vakuuttavan mielikuvan vahvistamiseksi ja tunnettuuden lisäämiseksi olemme hyödyntäneet paikallisen mainostoimiston osaamista.

Kuinka muotoilu näkyy organisaationne jokapäiväisessä tekemisessä?

Olemme yhteiskunnallisessa palvelutehtävässä, jossa vastuullisuus ohjaa eettistä toimintaamme. Asiakaslähtöinen palvelujen muotoilu ja laadun kehittäminen ovat jatkuvaa toimintaa. Asiakas- ja sidosryhmäviestintä vaatii jatkuvasti erottuvampaa, puhuttelevampaa ja vaikuttavampaa sisällöntuotantoa.

Mikä taloudellinen merkitys muotoilulla on ollut organisaatiollenne?

Jos ajattelee palvelumuotoilua IMS-järjestelmän kautta, niin palveluiden tuottaminen on prosessien kuvaamisen kautta ”virtaviivaistunut” ja sitä kautta tehokkuus on parantunut.  Henkilöstömme tyytyväisyys ja sitoutuminen palveluajatukseemme ovat vahvistuneet muotoiluprosessin myötä.

Uravalmennuksessa nuoria ohjataan yksilöllisesti työelämään.

Valmennuksessa asiakkaita ohjataan yksilöllisesti työelämään.

 

Miten muotoilupalveluiden hyödyntämisessä onnistuttiin? Minkälainen asiakas/käyttäjäpalaute on saatu?   

Keräämme ja analysoimme jatkuvasti asiakaspalautteita laadunvalvonnallamme.  Muotoilutyön tuloksena asiakastyytyväisyystasomme on parantunut. Työelämäpalveluiden käyttäjäasiakkaat antavat palveluillemme 4.3/5. Työnantaja-asiakkaistamme 80 % ovat valmiita suosittelemaan palveluitamme muille yrittäjille ja työnantajille.

Erityisesti saamme kiitosta yksilöllisestä ja henkilökohtaisesta tuesta ja ohjauksesta. Asiakkaamme kokevat onnistuvansa tehtävissä ja työssä –  hyvällä fiiliksellä. Tie eteenpäin mielekkääseen arkeen ja omaan ammattiin on asiakaspalautteen mukaan löytynyt sujuvasti.

Mitä tulevaisuuden suunnitelmia teillä on muotoilun osalta?

Seuraava kehitysvaihe on jalostaa säätiön markkinointiviestintää muotoilemalla kohderyhmälähtöinen viestintäkonsepti. Haasteenamme on profiloitua selkeämmin uuden strategiassamme määrittelemän tahtotilan mukaiseksi hyvinvoinnin edistäjäksi työelämän vaikuttavuuden parantamiseksi.

Tulemme muotoilemaan brändistrategiamme sekä markkinointiviestinnän sisältöjä ja toiminnallisuuksia kilpailukykyisyyttämme vahvistamaan.

Linkkejä

https://www.eduro.fi/eduro-saation-toiminta/

 

Lisätietoja:  

Riitta Harmanen 044-713 9447

Share This