Metsähallituksen Tiedekeskus Pilke vastaanotti Arctic Design Weekin kuudennen #muotoiluhaasteen. Haaste kuului:

ADW haastaa Metsähallituksen Tiedekeskus Pilkkeen nostamaan esille muotoilutoimiaan!

Metsähallituksen Pilke keskus on uudistanut näyttely- ja design shop konseptiaan. Tiedekeskuksen päällikkö Heikki Hepoaho otti haasteemme vastaan 9 v juhlahumun keskellä.

MUOTOILUN AVULLA UUDISTETAAN TIEDEKESKUSTA

Miten teidän organisaatiossanne on hyödynnetty muotoilua?

Pilkkeessä hyödynnetään muotoilua monella tasolla – Muotoilemme tietoa, popularisoimme eli kansantajuistamme sitä yleisölle tiedekeskuksessa joka päivä, palvelumuotoilun avulla kehitetään asiakaskokemusta ja oppimista, muotoilua hyödynnetään tilallisessa viestinnässä niin käyttöliittymien kuin tilojenkin osalta.

Mihin tarpeeseen muotoilupalveluja hyödynnettiin (ongelma/uudistaminen)?

Ehkä isossa kuvassa asiakkaiden tarpeisiin. Muotoilun hyödynnetään niin ongelmien ratkaisussa kuin erilaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Muotoilu ja muotoilun menetelmät ovat meille työväline.

Käytettiinkö ulkopuolisia asiantuntijapalveluita? 
Edellinen isompi kumppanuusprojekti oli tiedekeskusmyymäläkonseptin tarkastelu ja uudistaminen Lapin yliopiston tekstiili- ja vaatetusmuotoilun opiskelijoiden kanssa. Pilkkeen kahviossa voi tutustua näyttelyyn yhteistyöprojektin tuloksista!

Kuinka muotoilu näkyy organisaationne jokapäiväisessä tekemisessä?
Toivon että se näkyy asiakaskokemuksessa, niin isoissa kuin pienissä asioissa.

Mikä taloudellinen merkitys muotoilulla on ollut organisaatiollenne? Onko lukuja käytettävissä?
Asiakaslähtöisyys on toiminnassamme niin keskiössä, että en haluaisi kokeilla toimintatapaa, jossa unohdamme asiakaskokemuksen – tarkkoja vertailulukuja on siksi vaikea arvioida. Tiedekeskusmyymälässä muotoiluajattelu kasvattaa myyntiä, asiakaskokemuksen kautta kävijämääriä, hyvin muotoiltu prosessi myös tehostaa omien voimavarojemme käyttöä ja suuntaa ne oikeisiin asioihin.

Miten muotoilupalveluiden hyödyntämisessä onnistuttiin? Minkälainen asiakas/käyttäjäpalaute on saatu?
Hyvä muotoilu parantaa asiakaskokemusta, siitä keräämme palautetta ja kehittämisajatuksia jatkuvasti asiakkailtamme. Jos joku asia on huonosti muotoiltu, palautetta tulee heti – usealla eri tasolla. Tiedekeskuksessa tämä tarkoittaa mm. sitä, että kohteita ei osata käyttää, uusia asioita ei opita, sisällöistä ei innostuta.

Mitä tulevaisuuden suunnitelmia teillä on muotoilun osalta?
Muotoiluajattelu on meille jatkossakin keskeinen keino asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Linkkejä
https://www.tiedekeskus-pilke.fi/fi/

Lisätietoja:
Heikki Hepoaho, 040-572 6440

Share This