ARCTA -Arctic Art & Design Labs / Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta

Luovaa Lappia lujittamassa

Arcta on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan osaamisen, tilojen ja verkostojen ympärille rakentuva muotoilun ja taiteen osaamiskeskus arktisella erityisosaamisella. Palvelemme monipuolisena linkkinä erityisesti pohjoisen muotoilun ja taiteen osaamisen sekä elinkeinoelämän tarpeiden välillä. Toimimme myös laaja-alaisemmin Lapin luovien alojen edistäjänä.

Monipuolista muotoilu- ja taideosaamista

Tarjoamamme muotoilu- ja taidepalvelut on suunnattu erityisesti alueen aloitteleville ja pk-yrityksille sekä julkisia palveluja tuottaville organisaatioille kehityksen alkuvaiheeseen. Teemme kuitenkin todella paljon niin kansallista kuin kansainvälistäkin yhteistyötä. Tarjoamme käytännön tukea erilaisiin projekteihin muun muassa välittämällä monialaisia osaajia sekä tarjoamalla laaja-alaisen asiantuntijaverkoston.

Toimintamme keskeisessä roolissa ovat innovatiiviset opiskelijamme yhteistyössä ammattitaitoisen opetuksen ja tutkimuksen sekä alueen muotoilu- ja taidetoimijoiden kanssa. Yhdessä tarjoamme aitoja ratkaisuja erityisesti audiovisuaalisen median, graafisen suunnittelun, palvelumuotoilun, teollisen muotoilun, sisustus- ja tekstiilimuotoilun, vaatetussuunnittelun sekä taiteen ja taidekasvatuksen saralla.

ARCTA –
Arctic Art & Design Labs

Tarjoamme matalan kynnyksen muotoilupalveluja muun muassa:
palvelumuotoilun – audiovisuaalisen median – graafisen suunnittelun – 
sisustus- ja tekstiilimuotoilun – teollisen muotoilun – vaatetussuunnittelun – sekä kuvataiteen tarpeisiin.

 

Yritystoiminnan tukea muotoilulähtöisesti

Aloitteleville yrityksille ja korkeakouluopiskelijoille Arcta tarjoaa tukea liiketoiminnan kehittämiseen muun muassa toimitilojen ja hautomotoiminnan muodossa. Hautomotoimintaa toteutamme SLED Startup -konseptin alla Lapland Entrepreneur Society, Arctic Factory ja InnoLight Consulting -yhteistyössä. Tämä pohjautuu yhteen Arcta-opintojaksoista, joilla vahvistetaan työelämälähtöisiä opintoja yrittäjämäisen toiminnan fokuksella vastaten nykyajan tarpeeseen. Tavoitteenamme on laajentaa toimintaa tulevaisuudessa myös jo olemassa oleviin yrityksiin kiihdyttämömuotoisena.

Osana Lapin älykästä erikoistumista

Isossa kuvassa Arcta on keskeinen osa Arktisen muotoiluklusterin sekä Lapin luovien alojen toimialaklusterin toimintaa osana Lapin älykkään erikoistumisen strategiaa. Tutustu meihin tarkemmin ja ota yhteyttä osoitteessa: www.arcta.fi. Tutustuisimme mielellään myös Sinuun.

Sinco – palvelumuotoilun laboratorio

Palvelumuotoilu on Lapin yliopiston kansainvälisesti arvostettu erityisosaaminen. Taiteiden tiedekunnassa kehitetty Sinco-laboratorio on oiva esimerkki ylopiston edelläkävijyydestä.

 

SINCO Service Innovation Corner on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa kehitetty palvelumuotoilun laboratorio, joka tarjoaa käytännönläheisen kehittämistavan palvelumuotoiluun, yhteiskehittämiseen ja käyttäjälähtöiseen kehittämistoimintaan. Konsepti yhdistää innovatiivisen ympäristön ja menetelmiä sekä digitaalisavusteisia työkaluja, jotka mahdollistavat kokonaisvaltaisen palvelujen sekä tuotteiden, järjestelmien ja prosessien tehokkaan kehittämisen yhdessä paikkaa.

Perustamisestaan vuodesta 2009 lähtien, SINCO:a on hyödynnetty lukuisissa kehittämisprojekteissa yhdessä kansallisten ja kansainvälisten yritysten sekä julkisten organisaatioiden kanssa. SINCO on palvellut myös vientituotteena toimiessaan roolimallina monille vastaaville ympäristöille, joita on kehitetty maailmanlaajuisessa yhteistyössä.

Lapin yliopiston SINCO – palvelumuotoilukonseptista vientituote.