Ajankohtaista

Arctic AHA! -muotoilufoorumit kutsuvat oivallusten äärelle mullistusten keskellä 

Proaktiivisuus ja resilienssi. Niitä on tarvittu korona-aikana – ja vuoden 2021 Arctic Design Week -tapahtuman suunnittelussa. Arctic AHA! -keskustelufoorumeissa kuullaan tarinoita toimijoista, jotka ovat onnistuneet valjastamaan resilienssinsä voimavaraksi koronaa vastaan. Yhtenä punaisena lankana on myös ilmastonmuutos, jota peilataan EU-komission The New European Bauhaus -aloitetta vasten.

Tiedätkö, mitä on resilienssi? Se on psyykkinen ominaisuus, joka auttaa yksilöä selviämään erilaisista vastoinkäymisistä. Toisilla sitä on enemmän, toisilla vähemmän – mutta mikä parasta: sitä voi myös kehittää. Vuoden 2021 Arctic Design Weekin verkkopohjaisissa AHA! -foorumeissa kuullaan inspiroivia tarinoita siitä, miten resilienssi on auttanut korona-aikana – ja kuinka korona on kehittänyt resilienssiä.

Kuten neljän keskustelufoorumin yhteinen nimittäjä kertoo: kyse on AHA-oivalluksista! 

Haluamme nostaa esille niiden yrittäjien tarinoita, jotka ovat löytäneet resilienssinsä ja onnistuneet pärjäämään koronan keskellä. Tällaisessa, täysin puskista tulevassa tilanteessa osa lähtee eteenpäin ja löytää uusia toimintatapoja, kun taas osa hyytyy ja jähmettyy. On tärkeää kuulla kertomuksia nimenomaan pärjäämisestä ja selviämisestä, muotoilee AHA! -foorumien moderaattori Päivi Tahkokallio.

Omanlaistaan resilienssiä osoittaa myös pitkän historian omaavan ADW -tapahtumakokonaisuuden räätälöinti koronatilanteeseen sopivaan muotoon. Verkkototeutuksen ansiosta kaikki on lukkoon lyöty.

– On hienoa voida todeta, että mitään ei peruta. Foorumit toteutuvat online-moodissa, eli osallistuminen on mahdollista ihan mistä tahansa. Uskon, että tämä malli on tullut jäädäkseen. En näe syytä palata maailmaan, missä ihmiset liikkuvat tilaisuuksiin ympäri maailmaa, ADW:n tuottaja Taina Torvela toteaa. 

 

Keskustelua kahvilassa

 

ADW:n keskustelutilaisuudet ja workshopit ovat asiantuntijoille suunnattuja foorumeita, ja tärkeä osa koko kansalle suunnattua Arctic Design Week -tapahtumakokonaisuutta. Foorumit palvelevat muotoilun uusista virtauksista kiinnostuneita toimijoita – niin elinkeinoelämää, kuin muotoilijoita ja tutkijoitakin. Tänä vuonna luvassa on neljä kahden tunnin mittaista keskustelusessiota ja niiden välissä ”kahvilasessioita”, joissa osallistujat pääsevät porisemaan foorumien teemoista vapaasti.

– Tavoitteena on, että keskustelu olisi mahdollisimman osallistavaa, tasavertaista ja vuorovaikutteista – ja että verkostoitumista ja tietojen vaihtamista tapahtuu. Haluan madaltaa osallistumiskynnystä ja korostaa sitä, että kutsutut asiantuntijat ovat yhtä paljon asiantuntijoita kuin osallistujatkin, Tahkokallio tähdentää.

Temaattisesti keskustelut liikkuvat yhden pääteeman ympärillä: keskiössä on kysymys siitä, miten sekä henkilökohtaista että yhteistä ja yhteisöllistä resilienssiä on mahdollista voimistaa haastavina aikoina – ja miten muotoilu voi olla siinä avuksi. Yhtenä isona teemana on digitaalisuus, sekä digiloikan hyödyt ja jopa välttämättömyys. Yksi keskustelu fokusoituu puolestaan matkailun tulevaisuuteen. Syitä siihen on kaksi:

– Ensiksikin, matkailu on Lapille elintärkeä ala. Iso osa alan toimijoista on kärsinyt koronasta dramaattisesti, mutta osa on onnistunut kehittämään toimintaansa. Juuri niitä tarinoita haluamme jakaa. Toisekseen, pyrimme siihen, että keskustelut olisivat kansainvälisiä, koska myös aiheet ovat globaaleja. Kohderyhmänä on siis paitsi lappilainen ja suomalainen, myös kansainvälinen yleisö, Tahkokallio sanoo.

 

– Arctic Design Weekin toimintamalliin sopii erinomaisesti se, että tehdään rajat ylittävää yhteistyötä ja sitä kautta rohkaistaan ja edesautetaan eri toimialojen välistä keskustelua globaalisti, Torvela täydentää.

Arctic Design Weekin tuottaja Taina Torvela ja Arctic AHA! -foorumien moderaattori Päivi Tahkokallio tietävät, että korona on paitsi seisauttanut monen yritystoiminnan, myös laittanut tuulta monien toimijoiden purjeisiin: – Niillä yrityksillä, jotka ovat ottaneet digiloikan ajoissa ja jotka ovat kyenneet reagoimaan ja omaksumaan digitaidot paremmin, on näinä aikoina etulyöntiasema.

 

EU-tason keskusteluja

Sen lisäksi, että Arctic AHA! -foorumeissa keskustellaan koronan vaikutusten selättämisestä ja resilienssin vahvistamisesta omassa toiminnassa, myös tulevaisuus puhututtaa. Kysymys siitä, millaisessa maailmassa haluamme tulevaisuudessa elää, kulkee yhtenä punaisena lankana kaikkien dialogien lomassa.

– Vaikka pandemia vie nyt kaiken huomiomme, suurin haaste on edelleen ilmastonmuutos, joka vaatii ratkaisuja myös korona-aikana. Kahdessa keskustelussa neljästä pohditaan sitä, millä tavoin eri alojen toimijat ja yksittäiset ihmiset voisivat lähteä taklaamaan ilmastonmuutosta, Tahkokallio alustaa.

Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa AHA! -foorumit kytkeytyvät erottamattomasti EU-komission The New European Bauhaus -aloitteeseen. Kyseessä on aloite, jonka avulla pyritään löytämään ratkaisuja siihen, miten tavalliset kansalaiset voisivat muotoilla haluamaansa Eurooppaa ja elämää ilmastonmuutoksen varjostamassa todellisuudessa. Millaista resilienssiä – ja sisua ja sinniä – vaaditaan luonnolta, entä ihmisiltä?

– Kahdessa AHA! -keskustelussa on mukana Bauhaus-tiimin edustaja Brysselistä. Tiimiin kuuluu eri alojen asiantuntijoita, joilla on vahvaa osaamista muotoilu- ja ympäristöasioista. Lapin kannalta asia on kiinnostava siksikin, että tekeillä on uusi, nelivuotinen Lappi-sopimus, jonka tiimoilta pohditaan, miten Lappia tullaan kehittämään. Bauhaus-aloite on kytketty Lappi-sopimuksen tekemisen, Tahkokallio ynnää.

 

Ratkaisuna muotoilu

Tänä vuonna Arctic Design Week -tapahtuman foorumit kulkevat nimellä Arctic AHA! Nimi kuvastaa oivallusta. – Nimen keksivät mainostoimisto Seven-1:n ammattilaiset. Toivottavasti saamme aikaan keskusteluja, jotka tuottavat ahaa-oivalluksia, toteaa foorumien moderaattorina toimiva Päivi Tahkokallio.

 

AHA! -foorumin kuulijakunnan kannalta maininnanarvoista on se, että aloite on vahvasti muotoiluvetoinen. Tahkokallion ja Torvelan mukaan se, että Euroopan Unionin komissio pitää muotoilua tekijänä, jonka avulla voidaan edistää isoa, Euroopan laajuista aloitetta, osoittaa, että muotoilun voimaan todellakin uskotaan. 

– Muotoilu nähdään yhä enemmän toimintatapana ja erilaisten keinojen valikoimana, jonka avulla mitä tahansa yhteiskunnallista haastetta – kuten koronaa tai ilmastonmuutosta – voidaan lähteä ratkaisemaan. Muotoilulle on myös kysyntää enemmän kuin koskaan aiemmin. Tästä syystä on luontevaa, että ADW tapahtuu Bauhaus -aloitteen yhteydessä ja osallistuu EU-tason muotoiluprosessiin, Tahkokallio kiteyttää.

Parhaassa tapauksessa EU-tasolla toimivan hankkeen hyödyt tulevat näkyville jo AHA! -foorumien aikana:

– Tarkoitus on lempeästi kannustaa ihmisiä etsimään yhteisiä ratkaisuja ja käymään vuoropuhelua keskenään. Näkisin, että juuri tämä on muotoiluviikkojen ydintä myös tulevaisuudessa. Yhdistämme ihmisiä ja haastamme heitä keskustelemaan, ja katsomaan yli perinteisten ammattikuntien rajojen, Torvela linjaa.

 

Lisätietoja ja osallistuminen foorumeihin (webinaari-linkkien kautta): www.arcticdesignweek.fi

 

Arctic Design Week (ADW) 

– Huom. toteutetaan tänä vuonna pääosin virtuaalisena.

– Vuosittain viikolla 12 järjestettävä, maailman pohjoisin muotoiluviikko Rovaniemellä.

– Osa globaalia World Design Weeks -verkostoa.

– Pääjärjestäjät: Rovaniemen kaupunki ja Lapin korkeakoulukonserni.

– Rovaniemen kaupungin rekisteröimän Arctic Design Capital –tavaramerkin näkyvin toimintamuoto.

 

Ohjelmaa 22.–28.3.2021:

 

– Arctic AHA! -muotoilu- ja vaikuttajafoorumit 25.-26.3.2021, online/live, Korundi.

– Awards Night -muotoilukilpailu 24.3.2021, online/live, Korundi.

– Arktista Vimmaa  -kaupunkifestivaali 22.-28.3.2021.

– ÄÄRI Arctic Design Expo 26.-27.3.2021, Pilke/Kotiseutumuseo/Y-North.

– Virtual Arctic Travel Trade Show 23.3.2021.

– Arctic Festivals & Fashion Show 28.3.2021, Lordinaukio.

– KÖÖKKI -makufestivaalit 22.-28.3.2021 paikallisissa ravintoloissa.

 

*

Share This