Ajankohtaista

ROVANIEMI VASTAA EU-KOMISSION BAUHAUS-ALOITEKUTSUUN

Rovaniemen  kaupunki ovat päättänyt käynnistää valtakunnallisen yhteistyön, jonka tavoitteena on tuottaa kevään 2021 aikana sisältöjä EU-komission Uusi Eurooppalainen Bauhaus –aloitteeseen. Aktiivinen vaihe EU-tason aloitetyössä käynnistyy tulevalla Arctic Design Weekillä (ADW) 25-26.3.2021. Jatkoa seuraa huhtikuussa Helsingissä. 

EU-komissio on käynnistänyt 18.1.2021 suunnitteluvaiheen Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteessa, josta puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti syksyllä 2020 ”Unionin tila 2020” -puheessaan. Suunnitteluvaiheeseen on esitetty komission taholta avoin kutsu julkisille ja yksityisille tahoille, niin organisaatiolle kuin yksityishenkilöille. 

  • Rovaniemen kaupunki haluaa olla aktiivinen toimija tämän ajankohtaisen aloitteen osalta sekä olla mukana eurooppalaisessa kehityksessä ja niissä keskusteluissa, joissa luodaan tulevaisuutta, sanoo kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, Rovaniemen kaupungista, ADW Advisory Boardin jäsen.

 

VAIKUTTAVUUTTA UUDEN EU OHJELMAKAUDEN PÄÄTEEMOIHIN 

Uusi eurooppalainen Bauhaus (New European Bauhaus, NEB) on komission puheenjohtajan tiiviisti seuraama ympäristö-, talous- ja kulttuurihanke, jonka tavoitteena on yhdistää suunnitteluun, kestävään kehitykseen, saavutettavuuteen, kohtuuhintaisuuteen ja investointien suuntaamiseen liittyvät näkökohdat. 

Aloitteen viitekehys on ilmastonmuutoksen hallintaan liittyvä Green Deal —ohjelma ja sen sisään rakennettu korjausrakentamiseen liittyvä strategia. Renovation Wave Strategy on vahvistettu syksyllä 2020. Aloitteella tuetaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja sen avulla tehdään ilmastonmuutoksen hallintaa ymmärrettäväksi myös kansalaisille.

NEB-aloite jakaantuu kolmeen vaiheeseenco-design kestää maaliskuun loppuun (ruohonjuuritasolta lähtevä ja yhteissuunnitteluun perustuva ideointivaihe), delivery (toteutusvaihe, jonka aikana toteutetaan ainakin viisi teemoitettua kokeilu-Bauhausia eri puolilla Eurooppaa) ja diffusion (tulosten levittämisvaihe), jonka aikana tuloksia levitetään Euroopassa ja Euroopan ulkopuolelle). 

Touko-kesäkuussa 2021 komission NEB-tiimi analysoi ideointivaiheen tulokset yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.  Analyysin tuloksena määritellään toteutusvaiheessa käynnistettävien kokeilu-Bauhausien missiot/teemat.

YHTEISTYÖN TAVOITTEENA YKSI KOKEILU-BAUHAUS SUOMEEN JA LAPPIIN

Rovaniemen ja Helsingin kaupunki lähtevät yhdessä niin alueellisten, kansallisten kuin kansainvälistenkin yhteistyökumppaneiden kanssa työstämään suunnitteluvaihetta, joka tähtää siihen, että erikseen määriteltävä taho Suomessa saa syksyn hakuvaiheessa yhden kokeilu-Bauhauseista vedettäväkseen ja vähintään siihen, että olemme mukana partnerina ainakin yhdessä kokeilu-Bauhausissa.  Kokeilu-Bauhausit rahoitetaan komission rahoitusinstrumenteilla.

Valituissa viidessä kokeilussa kehitetään ekologisesti ja eettisesti toimivia, kestäviä, osallistavia ja innovatiivisia uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

MUOTOILUVIIKOT ALOITTEEN KEHITYSALUSTOINA EUROOPASSA

Käytännössä Rovaniemen kaupunki on järjestämässä yhteistyökumppaneiden kanssa NEB-työpajoja, joissa tuotetaan NEB-aloitteen mukaisia ratkaisuideoita. Tämä tapahtuu mm.  järjestämällä Arctic Design Weekillä kaksi harvesting-vaiheen debattia/työpajaa. Työpaja istuu luontevasti osaksi ADWn foorumirakennetta Arctic AHA! torstaina ja perjantaina 25.—26.3. Tärkeää on, että debatit/työpajat järjestetään monialaisina ja yhteistyössä relevanttien tahojen kanssa.

ADWllä on hyvät kontaktit erityisesti BEDA-verkoston kautta (Euroopan suurin muotoiluorganisaatioiden verkosto, puheenjohtaja Päivi Tahkokallio) noin kymmeneen eurooppalaiseen designviikkoon ja erikseen vielä World Design Weeks —verkoston kautta designviikkoihin Euroopan ulkopuolellakin. Tässä yhteistyössä on mahdollista, että ADW voi osallistua muihinkin työpajoihin/debatteihin Euroopassa.

Verkkoalustaa https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en käytetään ensimmäisessä vaiheessa erityisesti NEBiä koskevan tiedon ja ideoiden keruuseen (komissio kutsuu tätä harvesting-vaiheeksi). 

NEB on poikkeuksellinen komission hanke. Sen lopputulos on avoin ja sisältöjä lähdetään kehittämään alhaalta ylöspäin, avoimella ja osallistavalla yhteissuunnitteluvaiheella. Rovaniemellä on selkeästi NEBiin liittyvää osaamista: Lapin korkeakoulukonsernin vahvuuksia ovat palvelumuotoilu ja yhteissuunnittelumenetelmiä on sovellettu niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla usein vuosien ajan. Kiertotalousosaaminen on vahvaa. Rovaniemi on Alvar Aalto -kaupunkiverkoston jäsen. Lisäksi Rovaniemen kansainväliset yhteydet ja osaaminen mm. arktisissa verkostoissa ovat vahvoja.

 

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_111

 

Lisätietoja antavat

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, Rovaniemen kaupunki, 040-6256535

Puheenjohtaja Päivi Tahkokallio, 050-324 3517

Tuottaja Taina Torvela, BusinessRovaniemi, 040-135 0361

Share This