Ajankohtaista

ARCTIC DESIGN WEEK SOLMI PARTNERSOPIMUKSEN U-ARCTICIN KANSSA  

Arctic Design Weekin Advisory Board päätti keskiviikkona 19.08.2020 pidetyssä kokouksessaan allekirjoittaa kumppanuussopimuksen globaalin UArctic-verkoston kanssa. Lisäksi päätettiin syventää yhteistyö eurooppalaisten muotoiluviikkojen kanssa. Tulevan muotoiluviikon päätavoite on lisätä kansainvälisiä sisältöjä ja vahvistaa globaalia verkottumista. Maailman pohjoisin muotoiluviikko, uudistunut Arctic Design Week järjestetään 13. kerran viikolla 12., 22.-28.03.2021.  

 

ARCTIC DESIGN CAPITAL EDISTÄMÄÄN YRITYSTEN INNOVAATIOTOIMINTAA

Uudistuneen Arctic Design Weekin tehtävä on vahvistaa muotoilun merkitystä yhteiskunnallisissa muutostarpeissa sekä edistää arktista muotoilua, elinkeinoja sekä osaajien toimintamahdollisuuksia.  Seuraavassa vaiheessa kehitetään sisältöjä ympärivuotiseen Arctic Design Capital innovaatio- ja kehittämistoimintaan.

–       Rovaniemen kasvuohjelman mukaisesti Arctic Design Capital konseptia työstetään osaksi elinvoimaa edistävää arktisen pääkaupungin innovaatio- ja kehittämistoimintaa. Olemalla aktiivisesti mukana kansainvälisissä verkostoissa voidaan löytää parhaita käytänteitä maailmalta, sanoo Advisory Boardin puheenjohtaja, toimialajohtaja Jukka Kujala.

ARCTIC DESIGN WEEK MUKANA EUROOPPALAISESSA KEHITYSTYÖSSÄ

Kevään aikana käynnistettiin aktiivinen ja säännöllinen vuoropuhelu World Design Weeks –verkostoon ja BEDAan (Bureau of European Design Associations)  kuuluvien eurooppalaisten Design Weeks —tuottajaorganisaatioiden kanssa. Advisory Board päätti jatkaa tiivistä vuoropuhelua näiden kymmenen eurooppalaisen muotoiluviikon kanssa. Tavoitteena on löytää toimivia innovatiivisia käytänteitä mm. digitaalisten sisältöjen tuottamisessa.

–       Konkreettinen ja säännöllinen dialogi eurooppalaisten sisartoimijoiden kanssa on vahvistanut Arctic Design Weekin kansainvälistymistä merkittävästi. Covid-19 —pandemian myötä kaikilla on yhteinen intressi löytää innovatiivisia ratkaisuja designviikkojen järjestämiseen, sanoo BEDAn puheenjohtaja Päivi Tahkokallio.

Lisätietoa U-Arctic toiminnasta: https://www.uarctic.org/

Lisätietoa BEDA https://www.beda.org/

Kuvassa:  Advisory Board kokouksessaan 19.08.2020 Rovaniemellä. Kokouksessa mukana oikealta kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, BEDAn puheenjohtaja Päivi Tahkokallio, Business Rovaniemeltä tuottaja Taina Torvela, Lapin Ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen, kaupungin toimialajohtaja Jukka Kujala sekä Lapin Yliopiston varadekaani Jonna Häkkilä. Videopuhelin kautta Lapin Yliopiston rehtori Antti Syväjärvi sekä Business Finlandin palvelupäällikkö Risto Lustila.

Mikä on Arctic Design Week?

Arctic Design Weekin missiona on Arktisen alueen menestys muotoilun avulla.

  • Maailman pohjoisin muotoiluviikko vuosittain Rovaniemellä vko 12, 22-28.03.2021 valmisteilla
  • Näkyvin toiminto Rovaniemen kaupungin rekisteröimää Arctic Design Capital -tavaramerkkiä
  • Osana globaalia World Design Weeks -verkostoa
  • Pääjärjestäjinä ovat Rovaniemen kaupunki ja Lapin korkeakoulukonserni
  • Muotoilu- ja vaikuttajafoorumit 25.-26.03.2021
  • Award Night Muotoilukilpailu 25.03.2021
  • Arktista Vimmaa/Arctic Passion -kaupunkifestivaali 22.-28.03.2021
  • Ääri Arctic Design Expo 26-27.03.2021 Rovaniemi, operaattorina Pohjois-Suomen Messut
  • Arctic Festivals&Fashion Show 28.03.2021 operaattorina Finnish Fashion Model
  • Lisätietojawww.arcticdesignweek.fi

Share This