Ajankohtaista

Onnea 15 vuotias Arctic Design Week

Arctic Design Weekin strategisesta johtamisesta vastaa vuonna 2019 valittu Advisory Board, jossa on edustus Rovaniemen kaupungin lisäksi Lapin Korkeakoulukonsernista, Lapin Kauppakamarista sekä Business Finlandilta.

 

Arctic Design Week on syntynyt vuonna 2009 Rovaniemen kaupungin ja Lapin yliopiston yhteistyöalustaksi alueen elinkeinoille ja opiskelijoille. Muotoiluviikko on kehittynyt ja kasvanut alkuvuosistaan omistajiensa ohjauksessa. Juhlavuotta juhlitaan tulevalla Arctic Design Weekillä 20.-26.03.2023.

 

Design- ja Innovaatiojohtaja
Denys Lapointe

BRP: pääkonttori, Kanada

”Arctic Design Week on ollut loistava alusta BRP:n designkilpailuille. Jokaisella kilpailukierroksella on käyty laajoja ja syviä keskusteluja niin BRP:n designfilosofiasta kuin monista sosiaalisista haasteista, joihin varsinaisessa kilpailuissa on haettu ratkaisuja. ADW on auttanut meitä löytämään oikeat yhteydet ja tulee olemaan avainkumppanimme jatkossakin. Olemme ylpeitä, että saamme olla tulevalla ADW:llä julkistamassa jo viidennen kerran designkilpailumme voittajat. Iloitsemme myös siitä, että saamme olla mukana juhlimassa jo 15. arktista muotoiluviikkoa!”

 

Rovaniemen kaupunginjohtaja
Ulla-Kirsikka Vainio

”Arktinen muotoilu luo meille kansainvälisesti kiinnostavan viitekehyksen lisätä kilpailukykyä ja näkyvyyttä. Meillä on tähän liittyvää vahvaa tieto-taitoa, tutkimusta sekä osaajaverkostot, jotka herättävät kansainvälisesti lisääntyvää mielenkiintoa. Arktisen muotoilun estetiikkaan kuuluvat vastuullisuus, puhtaus ja kestävä kehitys. Nämä ovat meidän suuria teemojamme, joita haluamme edistää osana arktisen pääkaupungin strategiaamme.”

 

Helsinki Design Week
Toimitusjohtaja Kari Korkman 

“Muotoiluviikot ovat ainutlaatuisia toiminta-alustoja. Niissä kohtaavat lukuisat muotoilua hyödyntävät sidosryhmät: julkinen sektori, yliopistot ja tutkimuslaitokset, kulttuuri-instituutiot, luovat alat, kauppa, valmistava teollisuus sekä kaupunkilaiset eli kuluttajat. Osa osallistuu esitelläkseen uusia hankkeita ja tuotteita, osa hankkiakseen niitä, osa inspiroituakseen ja verkostoituakseen. Arctic Design Week on asemoinut itsensä arktisen muotoiluosaamisen edistäjänä. Se onnistuu vaativassa tehtävässään edistämällä tieteen, teknologian ja markkinoiden vuoropuhelua yli alojen ja maiden rajojen. Onneksi olkoon, Rovaniemi, olette 15 vuodessa rakentaneet pohjoiseen tärkeän globaalin alustan eri alojen ihmisten kohtaamisille!”

 

Satu Miettinen, Taiteiden tiedekunnan dekaani ja palvelumuotoilun professori

Lapin yliopisto

”Onnittelen lämpimästi 15-vuotiasta Arctic Design Week -tapahtumaa! Arktisessa muotoilussa on muutosvoimaa, jonka viikko nostaa kunniapaikalle kaupunkilaisten ja yritysten voimavaraksi. Muotoilu vastaa ajankohtaisiin haasteisiin tuottamalla uusia työkaluja vastaamaan palveluiden rakennemuutoksen, digitalisaation, ilmastonmuutoksen tai ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Mitä ilkeämpi ongelma sitä innokkaammin muotoilu siihen tarttuu.

Muotoilun voimavarana on sen laaja kosketuspinta, jossa yhdistyvät taide, luovuus, käsityöperinne ja yhteiskuntakriittinen ajattelu sekä insinöörityö ja kaupallinen osaaminen, joskus jopa biotieteet. Arktisessa muotoilussa näkyy sekä muutosvoima että monipuolisuus, jolla se osallistuu pohjoiseen yhteiskunnan kehittämiseen ja säilyttämiseen. Arktisen muotoilun tavoitteena on kehittää erityistä osaamista äärimmäisissä olosuhteissa pärjäämiseen, hyvään elämään pohjoisessa.

Arktinen muotoiluviikko on juhlavuotensa ansainnut, se on onnistunut erinomaisesti tehtävässään! Onnea!”

 

Tiedekeskus Pilke, Metsähallitus
Tiedekeskuksen johtaja Heikki Hepoaho 

”Onnea 15-vuotias Arctic Design Week ja kiitos monipuolisesta yhteistyöstä!

Me Metsähallituksessa haluamme, että kaikilla, myös tulevilla sukupolvilla, on mahdollisuus nauttia luonnosta ja sen luomasta arvosta. Sen eteen teemme töitä joka päivä. Yhdessä Arktisen Muotoiluviikon kanssa olemme voineet edistää vastuullisuutta, oppia uutta sekä jakaa tietoa luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Yhdessä olemme saaneet tarjota myös Pilkkeen asiakkaille, kumppaneille ja sidosryhmille arktisia kohtaamisia!

Toivomme, että yhteistyö jatkuu tulevaisuudessa, ja odotamme innolla tulevia Arctic Design Week -tapahtumia!”

 

Liisa Ansala, toimitusjohtaja
Lapin Kauppakamari

”Maailman ollessa vedenjakajalla, ilmastoneutraalin ja fossiilitalouden taitekohdassa, muotoilua tarvitaan enemmän kuin koskaan. Pohjoisen osalta vaikutamme koko maailmaan, ja koko muun maailman toiminta vaikuttaa meihin. Tätä kuvaa sanonta ”Mikä tapahtuu arktisella – ei jää arktiselle”.

Pohjoinen muotoiluviikko tekee näkyväksi arktisen muotoilun avainelementit: älykkyyden, vastuullisuuden ja menestyksen. Arctic Design Week tekee näkyvästi ilmastoneutraalit liiketoimintaratkaisut, vastuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden. Toivotan tapahtumalle upeaa 15-vuotista juhlaviikkoa”

 

 Business Finland
Palvelupäällikkö Risto Lustila, Advisory Boardin jäsen

”Suomen taloudelle on elintärkeää, että yrityksemme menestyvät kansainvälisessä kilpailussa ja lisäävät vientiä. Hyvä muotoilu ei ainoastaan ​​lisää tuotteen ja liiketoiminnan arvoa, vaan se on yksi merkittävimpiä kilpailutekijöitä etenkin silloin, kun myydään tuotteita joita vastaavia on jo markkinassa. Erityisesti arktinen muotoilu on Suomelle loistava tapa erottua. Olemme arktisen asiantuntijoita ja maantieteellinen asemamme ja olosuhteemme ovat edesauttaneet meitä suunnittelemaan ja valmistamaan tuotteita- ja palveluita, jotka soveltuvat arktisiin olosuhteisiin. Lisäksi tulee huomioida, että arktinen osaaminen voi tuottaa merkittäviä innovaatioita myös arktisen ulkopuolelle. Esimerkiksi kylmäosaaminen on helposti käännettävissä lämpimän vaatimuksia vastaavaksi.

Meillä Suomessa ja Rovaniemellä on laadukasta koulutusta sekä insinööritaitoihin että muotoiluun. Arktinen muotoiluviikko on jo 15-vuoden ajan koonnut yhteen näitä osaajia sekä tämän osaamisen hyödyntäjiä Suomesta ja maailmalta. Viime vuosina ADW on profiloitunut aiempaa enemmän liike-elämän ja muotoilun yhteistyön poikkitieteelliseen edistämiseen. Verkostoja on luotu ja yhteistyötä kehitetty. Toivottavasti tämä arvokas työ jatkuu tulevaisuudessakin, jotta voimme siltä osin varmistaa Arktisen osaamisemme menestystekijänä maailmalla.”

 

Päivi Tahkokallio, Founder and CEO, Tahkokallio Design+

Past President, Bureau of European Design Associations BEDA 2019–2021, FRSA, Fellow of Royal Society of Arts, Committee Member, Arctic Society of Finland

”Today is the closing day of the 15th edition of Arctic Design Week, the most northern design week in the world.

Being involved in creating the initial concept, my perspective on ADW can only be  subjective. However, having had the honour to work in the design scene on the European level too, I want to congratulate the hundreds of professionals who year after year have given their time and energy to create content for ADW as they believe that design and creative fields have a valuable message to deliver to the society.

And yes, we know from regular surveys executed by EUIPO, the European Union Intellectual Property Office that design as immaterial value plays a growing role in the success of businesses in Europe, more than patents and only trademarks playing a bigger role than design. On total, cultural and creative industries employ some 8 million people in Europe, the CCIs representing some 4.4% of EU GDP in terms of turnover with tourism contributing more or less the same.

Design weeks all over the world contribute to the success of businesses and cities alike as platforms to show case design but more than that, design weeks act as a catalyst to encourage and speed new thought, new ideas that generate innovation in interaction with other fields.

My warmest congratulation to the 15th edition of Arctic Design Week. The week chose its side from the very beginning. It is on the side of the vulnerable Arctic, contributing to the sustainable development of the region through arctic design. I am already looking forward to the next edition.”

 

 

Share This