Ajankohtaista

Rovaniemen Arctic Design Weekille on myönnetty Ekokompassi -ympäristösertifikaatti

Maailman pohjoisimmalle muotoiluviikolle, Arctic Design Weekille on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti 22.4.2022. Auditointi toteutettiin ulkopuolisen asiantuntijan toimesta maaliskuussa 2022. Rovaniemellä järjestettävälle designviikolle myönnetty ympäristösertifikaatti on ensimmäinen muotoiluviikkojen kansainvälisessä verkostossa.

Ympäristöjärjestelmän avulla Arctic Design Week on työstänyt ympäristötavoitteensa sekä tehnyt toimintaa ohjaavan ympäristölupauksen. Vastuullisuus kuuluu tapahtumaviikolla kaiken toiminnan ytimeen. Se tarkoittaa välittämistä ympäristöstä ja ihmisistä sekä vastuunkantoa tuotteista ja hankintaketjuista. Nyt myönnetyn Ekokompassi-ympäristösertifikaatin myötä Rovaniemellä voidaan edetä kohti entistä vastuullisempaa muotoiluviikkoa.

– Olemme huomioineet ympäristönäkökohtia toiminnassamme jo pitkään, mutta Ekokompassi on tuonut työskentelyymme entistä enemmän järjestelmällisyyttä, ulkopuolista perspektiiviä ja auttanut keskittymään kaikkein vaikuttavimpiin ympäristötekoihin. Olemme työstäneet ympäristöjärjestelmäämme vuodesta 2020 lähtien, systemaattisemmin kesästä 2021 alkaen. Ympäristöjärjestelmän avulla säästämme omia ja luonnon resursseja, Business Rovaniemen muotoilupäällikkö Taina Torvela sanoo.

Ympäristölupaus sitouttaa vastuullisuuteen

Arctic Design Weekin toiminnassa vastuullisuus on pääteema ja kaikkea sisältötuotantoa ohjaava arvo. Tapahtuma haluaa auttaa arktista aluetta menestymään ja siksi näkee tärkeänä edistää kestävää kehitystä ja eettisesti toteutettua toimintaa. Erityisesti Arctic Design Week haluaa edistää vastuullisten brändien esiin nousua sekä kantaa vastuuta sosiaalisista, taloudellisista, ekologisista ja kulttuurillisista vaikutuksista.

Ympäristöjärjestelmän mukainen ympäristölupaus noudattaa vastuullisia ja kestäviä käytänteitä toiminnassa, perustuen mitattaviin vastuullisuus tavoitteisiin. Ympäristölupauksen mukaisesti muotoiluviikon tuotannossa minimoidaan jätteitä paperittomilla tapahtumilla, tehostetaan kierrätystä, maksimoidaan materiaalien uudelleenkäyttö sekä järjestetään kierrätyspisteitä eri tapahtumapaikoille. Hankinnoissa sitoudutaan valitsemaan laadukkaita ympäristösertifioituja tuotteita ja palveluita, uusiomateriaaleja sekä ostamaan paikallisia palveluita ja tuotteita aina kun mahdollista.

Uhanalainen tunturipöllö, Arctic Snowy Owl, on osa haavoittuvaa arktisen herkkää ekosysteemiä. Tämä kaunis vaelluslintu on Arctic Design Weekin, maailman pohjoisimman muotoilutapahtuman tunnus. Se kertoo viisaasta ja vastuullisista toimintatavoista sekä käytännöllisyyttä arvostavasta arktisesta muotoilusta.

Euroopan ensimmäinen Ekokompassi-ympäristösertifioitu muotoiluviikko

Arctic Design Weekin ympäristöohjelma on räätälöity tapahtuman omiin tarpeisiin sopivaksi ja se on auditoitu kolmannen riippumattoman osapuolen toimesta. Ympäristöohjelma tukee vuosittaisen päätapahtuman jatkuvaa kehittämistä ja kasvustrategiaa.

– Arktinen muotoilu merkitsee jo itsessään kestävää kehitystä ja vastuullisuutta. Haluamme edesauttaa vastuullisten menetelmien ja toimintamallien käyttöönottoa sekä luomaan uutta kilpailukykyä luontoarvoja kunnioittaen. Auditoinnin myötä olemme tunnistaneet meille tärkeät kehityskohteet sekä validoineet nämä myös ulkopuolisen tahon toimesta, toteaa palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardin Rovaniemen kaupungilta.

Taina Torvela kertoo, että Arctic Design Week on käynnistämässä vielä tulevan vuoden aikana kattavan hiilijalanjäljen laskennan.

Kompensaatiokohteena pohjoisen suot

Arctic Design Week on ympäristöjärjestelmän avulla sitoutunut selvittämään tapahtuman hiilijalanjäljen sekä kompensoimaan sen pohjoisen luonnon hyväksi. Kompensaatiokohteena ovat pohjoisen soiden ennallistaminen Hiilipörssi-kompensaatiojärjestelmän avulla. Muotoiluviikon tuottajalähtöisten tapahtumien lippumyyntituloista 1 % ohjataan Hiilipörssi-kompensaatiorahastoon. Samoin Arctic Owl-lisenssituotteiden myyntituotoista 1 % ohjataan pohjoisen soiden ennallistamiseen.

Arctic Owl –lisenssituotteiden myyntituotoista 1 % ohjataan Hiilipörssi –kompensaatiorahastoon pohjoisen soiden ennallistamiseen.

MIKÄ EKOKOMPASSI?

Toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin ja vastaa muita pohjoismaisia ympäristöjärjestelmiä.

Ekokompassin omistaa Suomen vanhin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö, Suomen luonnonsuojeluliitto.

Lue lisää: https://www.arcticdesignweek.fi/arctic-design-week/vastuullisuus/vastuullisuus-ohjelmasuunnittelussa/

Arctic Design Week

Vuosittain viikolla 12 järjestettävä, maailman pohjoisin muotoilutapahtuma Rovaniemellä

Pääsisältö: Arctic AHA! Foorumit, Arktista Vimmaa -kaupunkifestivaali ja ÄÄRI-messut

Osa globaalia World Design Weeks –verkostoa (www.worlddesignweeks.org )

Pääjärjestäjät: Rovaniemen kaupunki/Business Rovaniemi ja Lapin korkeakoulukonserni (Lapin Yliopisto ja Lapin Ammattikorkeakoulu)

Rovaniemen kaupungin kansainvälisesti rekisteröimän Arctic Design Capital -tavaramerkin näkyvin toimintamuoto osana Arktinen pääkaupunki teemaa.

 

Lisätietoja:
Taina Torvela, muotoilupäällikkö
puh. 040 135 0361
taina.torvela@rovaniemi.fi

Share This