Ajankohtaista

VASTUULLINEN ARKTINEN MUOTOILU ON IN!

Arktisuus kiinnostaa maailmalla

Arctic Design on kansainvälisesti huomiota herättävä teema. Mielikuvallisesti siihen yhdistyvät mm. kestävä kehitys, vastuullisuus, puhtaus, kierrätys, muotoilu sekä kylmäteknologian- ja osaamisen eri osa-alueet. Näihin elementteihin kohdistuu jo valmiiksi voimakkaasti kasvavaa kansainvälistä kiinnostusta, joten niistä on muodostettavissa laajempi kohdemarkkinoilla toimiva sisältö. Tämä tuli todennettua kansainvälisillä Milanon Design Weekillä, jonne toteutimme tutustumis-, tunnustelu- ja kontaktienluontimatkan 7. -12.6.2022 osana Arctic Design Capital -sisällönkehitystyötä.  Matkan antia hyödynnetään kehitettäessä uusia Arctic Design Capital -yritys- ja kansainvälistymispalveluita pohjoisen yrityksille.   

 Kehitystyössä on aina tärkeää osata katsoa asioita riittävän kaukaa ja korkealta markkina- ja asiakasorientoituneesti. Benchmarkkaus on aina välttämätöntä. Matka Italiaan osoitti sen, että vain paikan päällä asioiden kokeminen avaa todelliset mahdollisuudet: Milanon muotoiluviikon kokonaisuutta onkin vaikea kuvata sanallisesti. Nyt kun sen on omin silmin nähnyt, niin siitä on valjennut paljon merkityksellisiä ulottuvuuksia kuin mitä osasimme ennakkoselvitysten pohjalta odottaa. Myös solmimamme kontaktit ja heidän kanssaan käymämme alustavat keskustelut tulevasta yhteistyöstä olivat suorastaan korvaamattomia. Yhteenvetona voisi sanoa, että Milanossa kaikki tapahtuman osa-alueet on onnistuttu kytkemään toisiinsa siten, että ne tuottavat merkittävää synergiaetua niin vierailijoille kuin tapahtumiin osallistuville yrityksille, yhteisöille ja toimijoille.

Milanon lisäksi benchmarkkaus toteutetaan tai on toteuttu Münchenin (Munich Creative Business Week), Barcelonan ja Eindhovenin (Dutch Design Week) muotoiluviikkojen osalta. 

Hyvin kansainvälinen Milanon muotoiluviikko on yksi Euroopan vanhimmista. Se on perustettu vuonna 1954: syntyhistoriassa on mielenkiintoinen yhteys Suomeen ja suomalaiseen muotoiluun.

Muotoiluviikko on kansainvälinen kaupankäynti- ja profilointitapahtuma

Arctic Design Week on osana kaupungin muotoilupääkaupunki -teemaa jäsenenä kansainvälisessä World Design Weeks -verkostossa 40 muun muotoiluviikon kanssa. Muotoiluviikko -konsepti on muotoutunut vuosikymmenien aikana monipuoliseksi kulttuuri- ja kaupankäyntitapahtumaksi, joiden rahoitus toteutuu pääosin julkisen ja yksityissektorin yhteistyönä. 

Italian Lombardia on Euroopan neljänneksi rikkain talousalue (9 milj. asukasta) ja Milano sen suurin kaupallinen keskus (4 milj. asukasta). Milanon Design Week on kansainvälinen kaupallinen suurtapahtuma, joka kokoaa viikon aikana yli 500000 vierasta ja ostajaa.

Milanon muotoiluviikko on yksi Euroopan vanhimmista. Se on perustettu vuonna 1954: syntyhistoriassa on mielenkiintoinen yhteys Suomeen ja suomalaiseen muotoiluun.

Matkalla perehdyttiin mm. Milanon päätapahtumaan eli design-messuihin. Tapasimme Salone del Mobile Milanon johtajan Mr Marco Sabettan sekä näyttelyjohtajan Mr Andrea Vaianin. Messuilla vierailee 0,3 300.000 ammattilaisostajaa 6 pv aikana. Heistä yli 60 % on ulkomaalaisia. Näytteilleasettajat ovat 180 eri maasta valikoituja brändejä, joista kolme on Suomesta. Kaikkien keskustelemiemme kontaktien pääviestinsä oli: Arctic Design on uskottava, kiinnostusta herättävä  ja vastuullisuutta edustava brändi.

 

Milanon design-viikko rakenne on hyvä esimerkki muotoiluviikkojen pääsisällöistä. Milanossa se  koostuu viidestä eri osa-alueesta:

  • Salone del Milano -kansainväliset suurmessut, Fieramilano-messukeskus

-kaupalliset ammattimessut, 24 suurta teemoitettua näyttelypaviljonkia, 300000 kävijää joista 61 % ulkomaalaisia

  • Fuorisalone -kulttuuriohjelmat ja -näyttelyt,  9 näyttelyaluetta ympäri kaupunkia

-tapahtumassa ollaan läsnä ja tavataan ihmisiä, kaupallisuus ei ole etusijalla, tilaisuudet / näyttelyt maksuttomia

  • Triennale di Milano -taide- ja kulttuurinäyttely (6000 m2), taidemuseo, kulttuurikeskus

-triennaalin lisäksi museossa myös muita vaihtuvia ja pysyviä näyttelyitä

  • Salone Satellite – nuoret muotoilijat esittäytyvät, Fieramilano-messukeskus

-suuri määrä pieniä osastoja, yritykset hakevat uusia muotoilijoita

  • BASE  -näyttelykeskus keskustassa

-suuria tiloja vaativia näyttelykokonaisuuksia, esim. IKEA Festival

 

Miten muut maat ja alueet hyödyntävät muotoiluviikkoa?

Milanon design-viikon tapahtumia hyödyntää pitkäjänteisesti lukuisa määrä eri maita ja alueita kukin resurssiensa ja tavoitteidensa mukaan. Varmastikin yhteiset päätavoitteet kaikilla ovat lisätä alueen/kaupungin/maan/tuotteiden ja palveluiden brändiarvoa, tunnettuutta ja kauppaa. Investoinnit tulevaisuuteen luovat tehokkaasti oman alueen elinkeinoille vienninedistämispalveluita. Esimerkiksi Alankomaat olivat vuokranneet kokonaisen palatsin, Barcelona oli vuokrannut katutason liikehuoneiston, Bulgarialla oli pieni muutaman esineen näyttelyosasto jne. Japani oli nyt mukana viidettä kertaa Salone del Mobile-messuilla, he lähtivät liikkeelle aluksi 20 m2 osastosta ja nyt heillä on 200 m2 osasto. Myös triennalessa oli mukana Japanista näyttely “The Tokyo Toilet”.

Matkan aikana neuvoteltiin mm. World Design Weeks verkoston puheenjohtajan, Barcelonan Muotoiluviikon tuottajan kanssa tulevaista yhteistyömahdollisuuksista sekä yhteistyöverkoston palveluista järjestön jäsenmuotoiluviikoille. Tämä on Arctic Design Weekille myös suuri mahdollisuus.

Barcelona on kiertänyt maailman muotoiluviikoilla jo kymmenen vuoden ajan omalla ”Inspired in Barcelona” -vientikonseptillaan. Milanossa oli vuokrattuna muotoiluviikon esittelyalueena toimivan kaupunginosan katutason liikehuoneiston esittelytilaksi.

 

Tärkeimpiä havaintoja muotoilun huipputapahtumasta

Design-viikko oli hyvin näkyvillä Milanon kaupunkikuvassa. Tapahtuman mainontaa kuten myös yksittäisten osatapahtumien (esim. IKEA Festival) mainontaa oli nähtävissä joka puolella kaupunkia: jos et ollut esillä, et ollut olemassa. Tässä on opittavaa meille suomalaisille, koska olemme yleensä liikkeellä liian pienellä markkinointibudjetilla.

Milanon muotoiluviikko näkyi neljän miljoonaisessa kaupungissa hyvin. Viestintään ja opasteisiin oli panostettu.

Tavoitteet ovat saavutettavissa investoimalla muotoiluun, brändiarvon vahvistamiseen sekä kansainväliseen näkyvyyteen ammattitaidolla tuotettujen sisältöjen avulla. Myyntitapahtumien osastot olivat enemmän huipputasokkaita show-roomeja kuin perinteisiä messuosastoja. Suomesta muotoiluviikolle osallistuivat mm. Asko, Inno, Nikari, Woodnotes. Suomen kaupallinen edustusto / konsulaatti näkisi tärkeänä, että suomalaiset yritykset hyödyntäisivät Milanon Design Weekiä paremmin ja pitkäjänteisemmin kaupankäynninedistämistyössään. Suomalaista ja pohjoisen vastuullista muotoilua arvostetaan.

Merkillepantavaa oli myös eri toimijoiden (riippumattomat asiantuntijat, näytteilleasettajat, museonjohtajat, oppilaitosten edustajat jne) tapaamisten yhteydessä välittämä yhtenäinen viesti Milanon muotoiluviikon asemasta maailman merkittävimpänä ja monimuotoisimpana muotoilutapahtumakokonaisuutena. Tapahtumat ovat pääosin maksuttomia. Yritykset esittäytyvät, testaavat, hankkivat asiakaspalautteita ja uusia ideoita tulevista trendeitä ja asiakastarpeista. Samalla he bongaavat nuoria lahjakkuuksia ja designereita omiin kehitysprojekteihinsa. 

Yllättävää myös oli suomalaisen muotoilun sekä maidemme muotoilun yhteisten juurien tietämys ja niiden korostaminen. Italian muotoilu on ottanut vaikutteita Suomesta heti sotien jälkeen ja myöhemmin toki myös päinvastoin.

Tapahtuma-osallistumisten rahoituksessa etenkin Fuorisalonessa oli lähes aina tavalla tai toisella osallistumisen kustannuksissa mukana julkista rahaa joko alueelliselta tai valtiolliselta taholta. Julkinen rahoitus on välttämätöntä, jotta esim. alueet voivat tuoda itseään ja osaamistaan esille “yhteisen sateenvarjon alla”. Fuorisalone onkin enemmän esilläolotyylinen kuin puhtaasti kaupallinen tapahtuma, tosin ei pidä unohtaa esilläolon merkitystä uusien businessmahdollisuuksien synnyttäjänä / tuojana. Tapahtumassa oli myös puhtaasti yritysrahoitteisia tapahtumia kuten esim. IKEA Festival.

Milanon matkan annin varmisti Italian Design Ambassador, arkkitehti Alessandro Colombo. Triennalen historiassa on monta yhtymäkohtaa suomalaisen muotoilun kanssa.

Maailmalta katsottuna meillä on valttikortit käsissämme. Arktinen muotoiluteema on ajassa kiinni ja kääntää katseet positiivisesti pohjoiseen. Nämä näkemykset saivat vahvan vahvistuksen Italian matkan aikana. Miten me ne hyödynnämme ja rohkenemme hyödyntää koko alueen ja elinkeinojen edistämiseksi, on varmasti paitsi tahdon myös osaavasta yhteistyöstä kiinni. 

Italian Design Day on mahdollisesti toteutumassa uudelleen Arctic Design Weekillä 2023. Siitä neuvoteltiin Milanon Poli.Design keskuksessa sekä Design Museossa. Neuvotteluita johti Italian Design Ambassador Alessandro Colombo. Hyödynnettävää pohjoisen yrityksille ja muotoilijoille!

 

Lisätietoja antavat matkalla olleet:

Muotoilupäällikkö Taina Torvela, puh 040-135 0361

Projektikoordinaattori Juhani Sallanmaa, 040-657 8721

 

 

Share This