Muotoilupalveluiden tuottajat

Asiantuntija-apua menekinedistämiseen

POHJOISEN MUOTOILUN OSAAJAT

Pohjoisesta löytyy osaavia ja asiantuntevia muotoilutoimistoja ja yrittäjiä, joiden palveluvalikoimat kattavat kaikki muotoilun osaamisalueet. Tämän sivuston tehtävä on auttaa yrityksiä ja organisaatioita löytämään oikeat muotoilijat ja tekijät erilaisiin muotoilutarpeisiin.

Kerromme myös, mistä löytyy tukea muotoilupalveluiden hankintaan.

Tätä sivustoa päivitetään ja täydennetään sitä mukaan, kun palvelutuottajat toimittavat aineistojaan.

Strateginen muotoilu

Usein onnistunut operatiivinen muotoilu edellyttää markkinalähtöistä strategista linjausta. Strateginen muotoilu on mm. yritys-, brändi-, yhteiskuntamuotoilua. Strategiseen muotoiluun erikoistuneet toimijat hallitsevat siihen kehitettyjä menetelmiä.

TEOLLINEN MUOTOILU

Teollinen muotoilija on suunnittelija, joka suunnittelee tai muotoilee teollisesti valmistettavia tuotteita ja niihin liittyviä palveluita. Toimenkuvaan liittyy tuotteen ulkoasun, toiminnallisuuden ja käytettävyyden suunnittelun lisäksi usein muun muassa valmistettavuuden suunnittelua, käyttöliittymäsuunnittelua, tuoteinnovaatioita, palvelukonseptien suunnittelua ja tutkimusta.

Teolliseen muotoiluun erikoistuneita kokeneita toimistoja Lapissa toimii muutamia.

PALVELUMUOTOILU

Palvelumuotoilu (Service Design) tarkoittaa palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua sekä kaupallistamista muotoilun menetelmin.

Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen (service experience) käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Palvelumuotoilutoimistot hallitsevat palvelumuotoilun menetelmät ja auttavat yrityksiä jalostamaan kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluita.

MAINOSTOIMISTOT

Mainostoimisto on asiantuntijayritys, joka tarjoaa myynninedistämiseen liittyviä muotoilu- ja toteutuspalveluita. Mainostoimistojen työskentelyssä korostuvat luovuus, markkinointiviestinnän osaaminen, tehokas projektinhallinta sekä tiimityö. Mainostoimistossa työskentelytiimissä yhdistyvät monien erityistaidot: projektipäällikkö (markkinointi- ja mediaosaaja), luovasuunnittelija, graafinen suunnittelija, tekstimuotoilija, kuva- ja videotuotanto, digi- ja koodaustuottaja.

Täyden palvelun mainostoimisto tarjoaa suunnittelu- sekä projektinhallintapalveluita bränditöiden ja mainoskampanjoiden toteuttamiseksi. Erikoistunut mainostoimisto voi olla keskittynyt vain johonkin osa-alueeseen, kuten mainosmateriaalien tuotantoon, palvelumuotoiluun tai verkkopalveluympäristöjen toteutukseen.

AUDIOVISUAALINEN MUOTOILU

Audiovisuaalinen viestintä kattaa sähköisen kuvallisen viestinnän. Audiovisuaalisen viestinnän osa-alueita ovat mm. valokuvaus, elokuva, graafinen radio- ja tv- työskentely, digitaaliset pelit, multimediatuotanto, musiikkivideot ja videotaide sekä näiden tuotannot.

AV-muotoiluosaamiseen kuuluu myös edellisten markkina- ja brändilähtöinen sisältökäsikirjoitus.

Mainospajat

Graafista tuotantopalvelua tuottavia pienempiä toimijoita alueelta löytyy useampia. Osa heistä on erikoistunut kuvitus- tai taittotöihin.

Toimitilasuunnittelu

Arkkitehtitoimistot

Rakennustaide eli arkkitehtuuri on taiteen ja tekniikan muoto, jossa yhdyskuntia, rakennuksia ja niihin liittyviä osia suunnitellaan useasta näkökulmasta. Arkkitehtuurissa huomioidaan monia keskenään ristiriitaisia näkökulmia – arkkitehtonista teosta suunniteltaessa arkkitehdin täytyy yhteistyössä erityissuunnittelijoiden kanssa löytää hyväksyttävissä oleva tasapaino ainakin toiminnalliselta, tekniseltä, taloudelliselta, esteettiseltä, juridiselta ja yhteiskunnalliselta kannalta.  Arkitehtuuri näkyy kaikkialla ihmisten elinympäristöissä.

MUOTOILUPALVELUIDEN HANKINTA

Muotoilu- ja mainostoimistojen hankinta on tuloksellisen kumppanuustoiminnan tärkein vaihe. Siksi siihen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Osaava ja tavoitteellinen toimeksianto varmistaa myös onnistuneet tulokset. Tarjouspyyntöjen laadintaan, valintaprosessiin ja -kriteereihin löytyy tietoa ja asiantuntija-apua. Samoin sopimusmalleihin ja aineettomiin oikeuksiin. Esim. Ornamo on yksi toimialan edunvaljoja, jossa löytyy lisätietoa.